Menu

11. Noc Kulturalna w MGS

DIONIZOS. Współczesna odsłona mitu
Sala Śląska, Poplenerowa, Antresola
udostępniona od 18.00 do 1.00

Ścieżki Dionizosa – dotknij świata
Miejska Galeria Sztuki, Al. NMP 64 – teren przed Galerią
między 19.00 a 22.00

Zmysłowa i twórcza aktywność dla dzieci, ale i wszystkich chętnych. Zabawa wiązała się z prezentowaną w MGS wystawą Dionizos. Współczesna odsłona mitu i dotyczy poznania świata przez zmysł dotyku. O tyle nietypowego, że narzędziem poznawczym ma być nie dłoń, ale stopa. To powrót do źródeł, do naturalnego kontaktu człowieka z jego środowiskiem, zacieranie granic między nami a światem.
W namiocie przed galerią skonstruowana została ścieżka ze zróżnicowanym podłożem – m.in. z piasku, szyszek, trawy, waty, gałązek, metalu i ziemi. Chętni - z zawiązanym oczami - pokonywali boso ścieżkę, próbując odgadnąć po czym stąpają i dzieląc się wrażeniami dotykowymi.


     CV. Makijaże szaleństwa – widowisko performatywne Arti’ego Grabowskiego
     Miejska Galeria Sztuki, Al. NMP 64 – teren przed Galerią
     godz. 23.00
     
     Arti Grabowski - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - jest jednym z najwyżej cenionych artystów performance art młodego pokolenia. W ciągu 10 lat zrealizował ponad setkę działań, sugestywnych, pełnych humoru i zmysłu krytycznego. Występował na najważniejszych Festiwalach Sztuki Performance, Festiwalach Teatralnych, przeglądach sztuki video w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Płd. Od kilku lat współpracuje z poznańskim Teatrem Porywacze Ciał, członek krakowskiego Stowarzyszenia “Fort sztuki”, współorganizator oraz kurator wielu imprez artystycznych w Polsce i Europie. Wraz z Anną Syczewską współtworzy kuratorsko-artystyczny duet “Toothsystem”.
     Artysta tworzy swoje spektakle wg sprecyzowanego scenariusza, nie pozbawiając jednak odbiorców przekonania, że rzecz dzieje się spontanicznie i żywiołowo. Posługując się językiem ciała, body painting, starannie dobranymi rekwizytami, Grabowski tworzy ramy, w których iluzyjna przestrzeń spektaklu otrzymuje znamiona autentycznego doświadczenia, odbieranego przez uczestników.
     Curiculum vitae to opis typowej drogi przez życie człowieka z naszego kręgu kulturowego. Jego życie ujęte zostało w skróty – nazw instytucji, organizacji, działań; w trzyliterowe kody oraz pokoleniowe szyfry nadające status społeczny…
     Głównym rekwizytem performance są białe drzwi, jak niezapisana karta, która podczas bardzo dynamicznej akcji nabiera fizycznego ciężaru znaczeń i symboli poprzez nanoszenie na nie całej masy tabliczek ze skrótami.

Fot. Leszek Plichowski

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter