Menu

12/11/2016 - 29/01/2017

10/11/2016, godz. 17.00
uroczyste otwarcie 

Od 10 listopada 2016 do 29 stycznia 2017 w Miejskiej  Galerii Sztuki w Częstochowie odbędzie kolejne Triennale Sztuki Sarcum, wydarzenie, które podejmuje, poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin sztuki najbardziej istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka  w świecie i jego odniesień do rzeczywistości. Triennale było zawsze przeglądem  najciekawszych i najważniejszych zjawisk w sztukach plastycznych w Polsce, odwołujących się do sacrum. To odwołanie jednak rozumiane jest szeroko, obok dzieł w sposób oczywisty dających się określić jako sakralne,  na wystawach Triennale prezentowane są również takie, które, poprzez ikonografię powszechnie uznawaną za świecką,  przekazywały  treści metafizyczne. Stąd wynikają czasami  poważne problemy, przed którym staje organizator, komisarz wystaw, konkursów mających „sacrum” w tytule. Dlatego z każdą edycją hasła programowe Triennale zyskują wymiar coraz bardziej uniwersalny i odwołują się do doświadczenia człowieka współczesnego.

Tematem wystawy 9. Triennale Sztuki Sacrum jest  Wspólnota, współ-czucie, współczułość,. Główny problem wystawy stanowi pytanie o możliwość wypowiedzenia
w języku artystycznym sytuacji egzystencjalnych właściwie języka pozbawionych – rzeczywistości braku/rozpadu/bólu. Dzieła są tutaj ekspresją współodczuwania z Innymi lub z własną „niemożliwością”.  Ekspozycja jest konstruowana na dwóch planach : jednostkowym i wspólnotowym. Wątek jednostkowy podejmuje pytanie o ból i miłosierdzie, mówi
o strefie samotności, utracie języka – głosu, o rozpadzie komunikacji. Współczucie jest próbą przywracania „głosu”. Na planie wspólnotowym wydobyte zostaną, z jednej strony  paradygmatyczne figury ikonograficzne wiążące się z głównym tematem, takie, między innymi,  jak: Samarytanin, Pieta, Wieża Babel,  Wygnanie z Raju, Uchodźctwo. Z drugiej zaś strony, w tej części ekspozycji zaprezentowane zostaną dzieła będące ekspresją gestów budujących wspólnotę, a tym samym odnawiających, odbudowujących w pewien sposób świat. Jednym z wątków wystawy pozostaje motyw splatających się dłoni, najbardziej symbolicznie ujmujący wszystkie pozostałe jej wykładnie. Motyw ten – w postaci cytatu z dzieła rzeźbiarskiego Krzysztofa Bednarskiego (rzeźba nagrobna Krzysztofa Kieślowskiego) pojawia się na plakacie do wystawy.

Temat wystawy pokazany zostanie w wielu artystycznych ujęciach i głosach. Znajdą się tu dzieła wielu znakomitych artystów różnych dziedzin i pokoleń, ponad sto dzieł – malarskich, multimedialnych, fotograficznych, rzeźbiarskich - zgromadzonych na wystawie pochodzi z pracowni artystów oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Poniżej - fotografie z wystawy, fot. Łukasz Kolewiński 

AUTORZY WYSTAWY

Magdalena ABAKANOWICZ
Paweł ALTHAMER
Elżbieta AREND-SOBOCKA
Bogna BECKER
Grzegorz BEDNARSKI
Krzysztof M. BEDNARSKI
Miłosz BENEDYKTOWICZ
Kiejstut BEREŹNICKI
Maciej BIENIASZ
Beata BIGAJ
Anna BODNAR
Tadeusz BORUTA
Olga BOZNAŃSKA
Adam BRINCKEN
Krzysztof BUCKI
Dawid CZYCZ
Edward DWURNIK
Julian FAŁAT
Krzysztof GIERAŁTOWSKI
Zbylut GRZYWACZ
Zbigniew Stanisław KAMIEŃSKI
Artur KAPTURSKI
Paulina KARA
Ewa KIERSKA
Janusz Oskar KNOROWSKI
Marian KOŁODZIEJ
Anna KONIK
Łukasz KOROLKIEWICZ
Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA
Wiesław KRUCZKOWSKI
Jan LEBENSTEIN
Dominik LEJMAN
Józef ŁUKOMSKI
Honorta MARTIN
Aldona MICKIEWICZ
Jarosław MODZELEWSKI
Kinga NOWAK
Andrzej OKIŃCZYC
Franciszek ORŁOWSKI
Erna ROSENSTEIN
Jacek SEMPOLIŃSKI
Ahlam SHIBLI
Mirosław SIKORSKI
Elżbieta SIWIK
Barbara SKĄPSKA
Leszek SOBOCKI
Aleksander SOCHACZEWSKI
Jonasz STERN
Andrzej SZAREK
Joanna TRZCIŃSKA
Jacek WALTOŚ
Joanna ŻAMOJDO

 

  

      
       
 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter