Menu

Jubileusz 40-lecia Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
29/11/2017, godz. 17.00
Sala OKF, sale wystawowe, Galeria Zwiastun

I cóż po galerii sztuki?

 Krótka refleksja na czterdziestolecie Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Częstochowska galeria od czterdziestu lat służy mieszkańcom miasta. Jest „tutejsza”, ale również w szerszym wymiarze: regionalnym, ogólnopolskim i - nie bójmy się tego stwierdzenia - światowym. Służba jest pracą na rzecz wspólnoty lub owej wspólnoty wytwarzaniem. Ta praca polega i zawsze polegała na zbudowaniu galerii jako miejsca komunikowania się, w którym nawiązywana lub odnawiana jest więź pomiędzy twórcą, dziełem i odbiorcą. Samo dzieło zaś, czy to jako wytwór utrwalony (obraz, rzeźba),  czy forma performatywna lub filmowa, traktowane jest jako artystyczny wyraz nadawania sensu doświadczeniu.

Wysiłek całego zespołu ludzi Galerii od 40 lat stwarza przestrzeń dla podejmowania dialogu opartego na zrozumieniu i wiedzy, przestrzeń dla „dóbr ducha stworzonych przez ludzi”, by zacytować Leszka Kołakowskiego. Dalej filozof stwierdza: „Warto się tych rzeczy  troszeczkę nauczyć, by umieć prawdziwie się nimi cieszyć. Żeby podziwiać muzykę czy malarstwo, trzeba coś o nich wiedzieć. Ale najważniejsze jest, żeby taką gotowość cieszenia się łatwo dostępnym pięknem w sobie kultywować”.

Pytanie „I cóż po galerii sztuki?” można rozważyć również na sposób Piotra Głowackiego, współtwórcy Galerii (pracował w latach 1991-2009), który w tekście z okazji dwudziestopięciolecia Galerii napisał: „Minione 25 lat istnienia najpierw Biura Wystaw Artystycznych, a obecnie (od 1995) Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie najlepiej będzie spróbować ocenić poprzez próbę wyobrażenia sobie ich braku, to jest ich niezaistnienia. Co by było, gdyby nie przytrafiła się ta przygoda ludziom osiadłym w Częstochowie, a kochającym sztukę i pragnącym mieć kontakt z jej współczesną formą?”.

Otóż, Drodzy Państwo, nie byłoby miejsca dla prezentacji dokonań częstochowskich artystów, w tym przestrzeni dla promocji bardzo młodych twórców, którą zajmuje się Joanna Matyja. Częstochowianie „u siebie” nie mogliby spotkać się z dziełami wielu wybitnych artystów. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich nazwisk, ograniczę się zaledwie do pięciu: Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor, Jan Lebenstein, Władysław Hasior, Zbigniew Beksiński. Swojego rodzaju miernikiem intelektualnej kondycji zespołu kuratorskiego Galerii jest poziom wystaw tematycznych, podejmowane problemy, ich prezentacja w formie wystawy jest zawsze dużym wyzwaniem.  Gdyby nie było Miejskiej Galerii Sztuki nie zaistniałyby tak znaczące wystawy jak: Miejsca (1993; autor scenariusza: Marian Panek), Polscy surrealiści (1995; autor scenariusza: Marian Panek), Czy malarstwo może zbawić? (1997; autor scenariusza: Piotr Głowacki), Refleksja o śmierci – tematy wyobraźni (1997; autorka scenariusza: Barbara Major), Czas w fotografii – czas fotografii (2001/2002; autorka scenariusza: Barbara Major), Żywoty zwierząt (2006; autorka scenariusza: Barbara Major, Ślady – dotyk czasu (2008; autorka scenariusza: Barbara Major), Pejzaż dźwiękowy Częstochowy (2011; autorki scenariusza: Barbara Major, Joanna Matyja), Dionizos – współczesna odsłona mitu (2014/2017, autorzy scenariusza: Heike Frommer, Barbara Major, Joanna Matyja, Jacek Waltoś), I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej (2014/2015; autorzy scenariusza: Barbara Major, Ewa Kądzielawa-Major, Jan Major).

Bez częstochowskiej Galerii nie powstałoby tak znaczące wydarzenie jakim jest Triennale Sztuki Sacrum zainicjowane w 1991 przez Wojciecha Skrodzkiego, a współtworzone w kolejnych edycjach przez Mariana Panka, Piotra Głowackiego, Barbarę Major, Joannę Matyję oraz grono wybitnych intelektualistów i artystów zapraszanych do rady programowej.

Galeria zorganizowała również kilka bardzo poważnych konferencji, bez wysiłku ludzi tu pracujących nie ukazałby się wiele ważnych publikacji.

Bez Galerii  i wysiłku Barbary Szyc-Fonferko nie zaistniałaby przestrzeń do działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

W MGS działa kino studyjne OKF Iluzja, czy możecie sobie Państwo wyobrazić jak uboższe byłoby życie kulturalne miasta bez znakomitych przeglądów filmowych, spotkań z wybitnymi twórcami filmowymi, znajdujących się tutaj w ofercie programowej przygotowanej przez Iwonę Kwincińską, Małgorzatę Stasikowską-Lis i Artura Lecybila?

Tych wszystkich wydarzeń nie byłoby bez Miejskiej Galerii Sztuki. To miejsce dla Państwa zaczął budować w 1977 roku Stanisław Banek, pierwszy dyrektor, a kontynuowali misję: od 1991 Wojciech Skrodzki, od 1992 Marian Panek, od 1997 Czesław Tarczyński. W 2015 roku zarządzaniem Galerii zajęła się Anna Paleczek-Szumlas. Współtworzyło „przestrzeń sztuki” w Częstochowie wiele osób, oprócz już wymienionych, m.in.: Zbigniew Jurgielewicz, Tomasz Man, Jarosław Moskalik, Agnieszka Forkasiewicz, Malwina Sławińska, również osoby zajmujące się finansami, nie sposób tu nie wspomnieć o Marii Kosiarskiej, administracją, sekretariatem, nadzorem nad salami wystawowymi.
Bez wysiłku całego zespołu Galerii przez te minione czterdzieści lat nie moglibyście się Państwo cieszyć w Częstochowie wieloma „dobrami ducha stworzonymi przez ludzi”.

dr Barbara Major

Na spotkanie z okazji jubileuszu zapraszamy 29 listopada 2017, o godz. 17.00 do sali OKF.   

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter