Menu

wystawa problemowa wg koncepcji Katarzyny Winczek
08/06 -15/07/2018
Sala Śląska
wernisaż 7/06/2018, godz. 18.00

Wystawa i publikacja "Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych” jest podsumowaniem projektu badawczego prowadzonego w ramach badań statutowych na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

(EKO – w złożeniach: gospodarstwo; ekonomiczno-; środowisko, otoczenie, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, sposób życia, przebieg rozwoju. Etym. – gr. oikos ‘dom, mieszkanie; gospodarstwo’. Wg Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego;  http://www.slownik-online.pl/kopalinski/)

Proponowana tematyka badawcza związana jest z obszarem poszukiwań znaczenia i roli aktualnej sztuki wobec środowiska życia człowieka i artysty. Jest ona konsekwencją i kontynuacją prowadzonych przeze mnie wieloletnich badań w obszarze grafiki nietoksycznej;  rozszerzeniem pola doświadczeń poza warsztat graficzny druku wklęsłego.

Wielorakie związki ekologii i sztuk pięknych nie są w większości jednoznacznie zdefiniowane, chociażby z powodu wieloznaczności terminu „ekologia”. Publikacja i wystawa stanowią próbę wyartykułowania i reinterpretacji związków i zależności pomiędzy sztukami pięknymi i ekologią we współczesnych, posługujących się obrazem, mediach. Niniejszy projekt jest próbą aktualizacji i zdefiniowania ich wzajemnych wpływów w sztuce XXI w., z perspektywy indywidualnych działań artystycznych. Zaproszenie do uczestnictwa w tej dyskusji jest również zaproszeniem do stawiania pytań… Nie tylko natury specjalistycznej, technologicznej, także pytań o miejsce i znaczenie człowieka, artysty w środowisku odczuwanym, ale i kształtowanym.

Podsumowaniem efektów naukowych i artystycznych projektu jest publikacja-katalog (w wersji językowej polsko-angielskiej, recenzowana, zawierająca teksty krytyczne i autorskie) -  Oikos-… Postawy twórcze wobec zagadnienia ekologii w sztukach plastycznych, red. K. Winczek, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2017, ISBN 978-83-7455-539-5 

Wystawa Oikos-…  jest wystawą Programu Towarzyszącego Międzynarodowego Triennale Grafiki - Kraków 2018.

Uczestnicy wystawy:

Grzegorz Banaszkiewicz
Igor Benca
Judyta Bernaś
Jan Bujnowski
Tomasz Chudzik
Barbara Czapor-Zaręba
Grzegorz Hańderek
Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Dariusz Kaca
Henryk Królikowski 
Krzysztof Kula
Andrzej Markiewicz
Dorota Nowak-Rodzińska
Henryk Ożóg
Mariusz Pałka
Alicja Panasiewicz
Adam Panasiewicz
Nicoletta Scilimati
Marek Sibinský
Magdalena Snarska
Jan Szmatloch
Teresa Anna Ślusarek
Krzysztof Tomalski
Věra Vejsová
Małgorzata ET BER Warlikowska
Waldemar Węgrzyn
Katarzyna Winczek
Jacek Zaborski


Autorami prezentowanych poniżej prac są:
Alicja i Adam Panasiewicz, Dariusz Kaca, Igor Benca, Jan Bujnowski
Małgorzata ET BER Warlikowska, Magdalena Snarska, Judyta Bernaś, Krzysztof Tomalski

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter