Menu

Wystawa przygotowana przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie
wg koncepcji dr Jakuba Jakubowskiego
22/11/2019 - 5/01/2020
wernisaż 21/11/2019, godz. 18.00
wszystkie sale  MGS

Kuratorzy wystawy: dr Jakub Jakubowski, dr Adam Rokowski, mgr Artur Wawrzkiewicz

Wystawa pt. Sens jest w swoim założeniu połączeniem kilku wątków oraz sposobów myślenia o dziele plastycznym oraz procesie twórczym.

Wystawa Sztuka to problemowa ekspozycja poruszająca się wokół zagadnienia rysunku i malarstwa.

Wystawa Edukacja to prezentacja prac dyplomowych realizowanych w ramach kształcenia na kierunku Malarstwo w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wystawa Nauka to pokaz wybranych prac Marian Jarzemskiego wieloletniego pracownika Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wystawa będzie przekrojowym spojrzeniem na twórczość artysty i pedagoga.

Te trzy pokazy prezentowane w murach Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie tworzą tytułowy SENS, który jest konieczny i staje się kluczowym pragnieniem szeroko rozumianej intencji twórców wystawy, że sztuka ma sens, że edukacja artystyczna ma sens i nauka ma sens, a dwie ścieżki i dwa filary sztuki, jako takiej rysunek i malarstwo są zespolone ze sobą nie tylko w warstwie warsztatu i technologii, ale w sferze duchowości, a język malarski –rysunkowy, jako ślad i znak są być może najbliższe temu, co człowiek może powiedzieć o sobie, jako istocie we wszechświecie.

Terror malarstwa czy dyktatura rysunku to tytuł wystawy, która ma zająć przestrzeń Sali Śląskiej Miejskiej galerii sztuki w Częstochowie. Tytuł wystawy pomimo tego, że kluczowe słowa terror i dyktatura najczęściej rozumiane są pejoratywnie ma zmienić ich „optykę” w kontekście kolejnych słów kluczy-Malarstwo i Rysunek, które spojone wielowiekowym „węzłem małżeńskim” mają oddać to, co pozytywne im plus. Jednocześnie wystawa ma prowokować do refleksji na temat tego, czym lub kim jest rysunek w malarstwie oraz jego kognitywnym udziale w kreacji oraz percepcji dzieł osadzonych w sztukach plastycznych.

Dyplomy Prezentacja ma na celu wyeksponowanie wybranych zestawów dyplomowych powstałych na przestrzeni 15 lat istnienia kierunku Malarstwo. Prezentowane cykle malarskie, których niezwykle istotnym elementem jest dialog między promotorem a studentem, to zbiór indywidualnych postaw artystycznych ukształtowanych w trakcie cyklu dydaktycznego. Rezultat korelacji mistrz-uczeń, będącej zasadniczą częścią kształcenia,  przedstawia się w różnorodnych koncepcjach, które to ukazują osobiste zapisy języka sztuki,  zarówno w zakresie formy jak i treści. 

Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolską ideę Uniwersytet Sztuki/Sztuka Uniwersytetu

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter