Menu
O drodze Wystawa retrospektywna twórczości Andrzeja Desperaka

16 grudnia 2006 – 7 stycznia 2007; Sala Gobelinowa;

Starannie przygotowana retrospektywa związanej z dwudziestoleciem pracy twórczej Andrzeja Desperaka, jednego z najwybitniejszych artystów częstochowskich. W tym samym czasie w MGS odbywa się ekspozycja prac studentów z pracowni profesora Desperaka. Daje to pełny obraz drogi twórczej i dydaktycznej, podejmowanych wyborów artysty.       Andrzej Desperak studiował kierunek Kształtowanie Otoczenia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1984 roku, nagrodzony medalem za najlepszy dyplom i stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od 2002 roku profesor nadzwyczajny w Zakładzie Komunikacji Wizualnej, Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Jest twórcą znanym i docenianym nie tylko w Częstochowie, ale również w całej Polsce, o czym świadczą jego wystawy indywidualne w najbardziej prestiżowych galeriach w Polsce (m.in.: Zachęta i Galeria „Pokaz” w Warszawie, „Krypta u Pijarów” w Krakowie, BWA w Katowicach).      Artysta jest laureatem Nagrody Prezydenta Częstochowy w dziedzinie plastyki za rok 1991. Jego twórczość komentowali i propagowali znakomici krytycy sztuki, m.in. Wojciech Skrodzki. W czasie I Triennale Sztuki Sacrum otrzymał Nagrodę Honorową krytyków sztuki.             Twórczość Andrzeja Desperaka, zróżnicowana, niespokojna, ciągle w drodze, poszukująca nowych bodźców i bardziej adekwatnych środków wyrazu dla treści uniwersalnych, zarówno dla tych najgłębiej duchowych, nacechowanych eschatologią, jak i dotyczących kondycji człowieka, kształtuje się pod wpływem różnych wzorców. Artysta broniąc się przed rutyną nieustannie poszerza pole zainteresować, eksperymentuje z różnymi konwencjami i sposobami obrazowania, korzystając przy tym nierzadko z doświadczeń innych twórców. Wszelkie inspiracje, parafrazy, zapożyczenia, przepuszczone przez filtr własnej osobowości, nabierają jednak nowego znaczenia, współtworzą odrębną jakość artystyczną.       Renata Rogozińska, katalog do wystawy

 

O drodze - Wystawa retrospektywna twórczości Andrzeja Desperaka

Jutrznia - Andrzej Desperak

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter