Menu
Pamięć i obraz - Jerzy Pogorzelski Malarstwo i rysunek

13 stycznia – 11 lutego 2007; Sala Śląska, Sala Poplenerowa

Jerzy Pogorzelski (1926 – 2003) jest jednym z tych twórców, którym należy się szczególne miejsce w prezentacji środowiska plastycznego Częstochowy, jednym z najznamienitszych reprezentantów miasta i regionu. Artysta tworzył obrazy o wyjątkowych wartościach kolorystycznych z wyraźnymi wpływami rosyjskiego impresjonizmu. W znakomity sposób oddawał powab świata zawierając w materii malarskiej zmysłowość natury. Wystawa jest przypomnieniem i podsumowaniem dorobku artystycznego malarza, który, po burzliwych kolejach wojennego losu, wybrał Częstochowę i jej okolice jako miejsce do życia i pracy artystycznej. Wystawie towarzyszy album o życiu i twórczości artysty.       O artyście pisze w katalogu do wystawy Aleksander Jaśkiewicz:      Był realistą, ale niczego nie opisywał. W jego obrazach nie ma miejsca na drobiazgowość, przekazywał wrażenia, swoje indywidualne doświadczenie piękna. Artysta identyfikował się z naturą. W żadnym wypadku nie próbował naruszać jej porządku. Odczuwał jednak niemożność oddania jej w taki sposób, jak tego pragnął. Każdy kolejno namalowany obraz budził w nim niedosyt. Często o tym mówił. Świadom swych ograniczeń wierzył, że otaŹczająca rzeczywistość jest niewyczerpanym źródłem dla twórcy i jej uroki dają człowiekowi najwięcej satysfakcji. Tej postaŹwie zawdzięczał też chyba przychylność z jaką wielu miłośników sztuki przyjmowało jego malarstwo.            Wernisaż wystawy – 12 stycznia, godz. 18.00      Wernisaż w obiektywie...

     Wystawa w obiektywie...

 

Pamięć i obraz - Jerzy Pogorzelski

Jerzy Pogorzelski - Piwonie

 

Pamięć i obraz - Jerzy Pogorzelski

Jerzy Pogorzelski - Anna

 

Pamięć i obraz - Jerzy Pogorzelski

Jerzy Pogorzelski - Nad rzeką Ełk

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter