Menu

Widzenie dzieła sztuki
Percepcja i interpretacja

Ogólnopolska konferencja naukowo - metodyczna
7. Triennale Sztuki Sacrum

7 – 9 kwietnia 2010

Konferencja realizowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Urzędu Miasta Częstochowy.

Od 7 do 9 kwietnia 2010 r. w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczna
Widzenie dzieła sztuki. Percepcja i interpretacja

przygotowana przez

MIEJSKĄ GALERIĘ SZTUKI
I WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

     Współpraca między instytucjami zainicjowana została w grudniu ubiegłego roku, a rozmowy i ustalenia z przedstawicielami Akademii w osobach Prorektora ds. Nauki prof. Józefa Drabowicza i przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr Doroty Ortenburger przyniosły dobry efekt.

wizyta.jpg

Wizyta Prorektora ds.Nauki Józefa Drabowicza w Miejskej Galerii Sztuki

 

Program konferencji…
Abstrakty wystapień…
Warsztaty…
Informacje o autorach…
Program teatralno – filmowy…
Fotorelacja z przebiegu konferencji…

     Konferencja była jednym z elementów programowych trwającego w Galerii 7. Triennale Sztuki Sacrum. Przeprowadzona została w sali Ośrodka Kultury Filmowej (wykłady, prezentacje i dyskusje) oraz w salach wystawowych galerii, gdzie w odpowiedniej dla tematu konferencji scenerii wystaw Dom w sztuce młodych i Dom zredukowany, bezdomność, prowadzone były pokazowe warsztaty z niekonwencjonalnych metod uczenia kontakt ze sztuką. Zainteresowani mogą wzięli udział w warsztatach oraz były obserwatorami ich przebiegu.
     Równie interesujące były relacje osób zajmujących się edukowaniem do sztuki z realizacji konkretnych projektów. Ta część konferencji odbyła się w środę, a jej gośćmi byli przedstawiciele Muzeum Narodowego w Kielcach, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i innych ośrodków.
     W przewidzianym w ostatnim dniu konferencji panelu prowadzonym przez prof. Adama Brinckena z krakowskiej ASP udział wzięły poważane autorytety naukowe jak m.in. prof. Zbigniew Nęcki – psycholog, prof. Andrzej Zalewski - filozof, oraz artyści i teoretycy sztuki, a temat konferencji – odbioru dzieła sztuki – omawiany będzie w wielu kontekstach: psychologii, socjologii, filozofii, antropologii kultury, pedagogiki.
     
     Komitet Naukowy:
     Prof. dr hab. Adam Brincken (ASP Kraków)
     Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki (UJ Kraków)
     
     Komitet organizacyjny:
     Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Józef Drabowicz
     Prorektor ds. rozwoju dr hab. prof. AJD Jarosław Kweclich
     Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. AJD Romuald Derbis
     Dr Andrzej Tarnopolski, z-ca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii
     Dr Dorota Ortenburger, przewodnicząca Komitetu organizacyjnego
     Czesław Tarczyński, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
     
     Koordynatorzy Triennale:
     Barbara Major – kurator wystaw
     Joanna Matyja
     
      Kontakt: triennale.konferencja@gmail.com
     
     

7. Triennale Sztuki Sacrum

Projekt plakatu: Paulina Ortenburger - (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

 


     
     
Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter