Menu
Zyta Paszkowska
Habeas corpus – Żebyś miał ciało
malarstwo

9 listopada 2013 – 5 stycznia 2014 - Galeria Promocji Młodych Antresola
Wernisaż wystawy – 8 listopada 2013, godz. 18.00


     Zyta Paszkowska (ur.1988 r.) jest absolwentką Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie (dyplom z ceramiki w 2007 r.) W 2005 r. odbyła staż w ramach programu Leonardo w Ecole Superieuere d’Arts et Ceramique w Tarbes we Francji, a w 2012 r. studiowała, w ramach programu Erasmus, na Uniwersytecie Koblenz-Landau w Niemczech. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza na kierunku Malarstwo (dyplom w 2012 r., w pracowni prof. Mariana Jarzemskiego). Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych, m.in. w Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskiego (2011, 2012), w Bibliotece AJD w Częstochowie (2008). Wystawa w MGS jest jej debiutem indywidualnym.
     Na wystawę Habeas corpus – Żebyś miał ciało składa się 13 obrazów oraz 2 szkice. Prace wykonane są w technice akrylowej. W cyklu wyodrębniają się trzy tematy prowadzone równolegle, kontrapunktowo, różne, a przez to uzupełniające się, dopowiadające. Intencją autorki nie było ich przeciwstawienie, ale dopełnienie. Te trzy wątki to kobiecość, męskość oraz dwa przedstawienia ciała zwierzęcego.
     
     Zyta Paszkowska o swoich pracach:
     Punktem wyjściowym moich prac jest ciało. Ten nasz wierny kronikarz odnotowuje przez całe życie nasze radości, smutki, troski, złości, cierpienia. Ciało zmienia się: rośnie, puchnie, tyje i chudnie. Każdy z nas posiada własne indywidualne cechy ciała, bo życie każdego z nas jest niepowtarzalne. Ciało jest niezwykle interesującym przedmiotem estetycznym, stwarzającym ogromne możliwości ujęcia na obrazie.
     Tworząc, staram się być czułym odbiorcą rzeczywistości, nie odbierając sobie tym samym prawa do własnej jej interpretacji. Opowiadając w moich pracach o ciele, chciałam wyrazić swój podziw dla matki natury. Ważne było dla mnie oddanie nastroju. Zaczynałam pracę z modelem z natury, jednak studium wspierałam swoją obserwacją różnych przejawów życia ludzkiego. Nie jest to realizm. Celowo z niego zrezygnowałam, co pozwoliło mi na większy zakres mojej własnej interpretacji analizowanego zjawiska.
     Chciałam zawrzeć w obrazie zaobserwowaną tajemnicę. Decydowałam się przeważnie na kompozycje, w których kadrując sylwetkę modela, pomijałam niektóre części ciała lub przedstawiałam tylko jego fragment, np. w obrazie „Stopy”. Największą grupę stanowią torsy damskie i męskie – brak gestu dłoni, ułożenia nóg, a przede wszystkim mimiki twarzy w tych przedstawieniach nie jest formą depersonalizacji, sam tors może opowiedzieć wiele o jednostkowym charakterze ciała.
     Obiekt umieszczałam w centrum obrazu w przestrzeni niemal kosmicznej. Zazwyczaj w tle posługuję się bielą, czernią, szarością, rzadziej pojawia się żółcień. Barwa ciała bazuje na umbrze palonej, uzupełniana – czerwieniami, szarościami, ultramaryną, różami, żółcieniami i bielą. W obrazie „Zapatrzenie” poza postacią – w tle umieszczam stosunkowo silną plamę barwną – konkuruje ona o uwagę widza z sylwetą w rezultacie jednak dopełniając przedstawienie człowieka.
     Wielkość dobranych podobrazi pozwoliła mi na gest, swobodne położenie plamy. Najpierw badałam model pod kątem jego sylwety, dopiero później opisując jego rzeźbę półtonami i światłem.
     Fotorelacja z otwarcia wystawy:Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter