Menu


8. Triennale Sztuki Sacrum
performance, grafika, akcja

14 – 16 listopada 2013 r.
Plac Biegańskiego, III Aleja, teren wokół MGS
     Triennale Sztuk Sacrum obecne jest w programie Galerii i w życiu kulturalnym miasta od ponad dwudziestu dwóch lat. Historia Triennale sięga 1991 r. i obfituje w rozmaite wydarzenia wielkiej wagi: wystawy prac wybitnych twórców polskich, sypanie mandali przez mnichów tybetańskich, rozliczne akcje plastyczne, koncerty (w tym metalowego zespołu Hunter), spektakl Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, spotkania naukowców z artystami a nawet realizację filmu dokumentalnego. Ostatnia edycja – 7.TSS Dom - droga istnienia przewyższyła rozmachem wszystkie poprzednie – podczas półrocznych prezentacji kolejnych wystaw Triennale przedstawiono publiczności kilkaset dzieł różnych dziedzin sztuki, odbyły się konferencje i warsztaty, powstał film.
     
     Najbliższa ósma edycja Triennale odbędzie się krótko, ale dobitnie. Będzie to Triennale akcji, uczestnictwa, zaproszenia do działania.
     
     Zmiana formuły nie oznacza odejścia od istoty rzeczy. Nadal głównym założeniem jest podejmowanie, poprzez prezentację różnych form sztuki, najbardziej istotnych pytań dotyczących sytuacji człowieka w świecie. Tym razem chodzi o wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest sacrum, jaki rodzaj doświadczeń zawiera ta kategoria, co powoduje, że tę różnorodność można objąć jednym pojęciem. Mają się do tego przyczynić działania artystów i głos samych mieszkańców, do których skierowana będzie ankieta społeczna. W mieście, gdzie hasło sacrum budzi najbardziej pobieżne skojarzenia i kieruje myśli na utarty tor – uzasadniamy wyraźny związek tego pojęcia z doświadczeniem współczesnym, a tym samym szukamy autodefinicji dla naszej imprezy artystycznej.
     
     Wszystkie edycje Triennale miały wyraźne, mocne hasła programowe, określające zakres podejmowanych problemów, m.in.: Człowiek – wiara - sztuka (1997), Muzeum wyobraźni (2000), Sztuka wobec zła (2006), Dom – droga istnienia (2009/10). Tym razem ujawnienie hasła programowego jest zarazem działaniem artystycznym i akcyjnym. Hasło sacrum/profanum złożone ze znaków i symboli jest postawianiem pytania o pojmowanie tych dwóch sfer – czym są dla każdego z nas, jakich zakresów naszego życia dotyczą, czy to pojęcia rozbieżne, a może właśnie tożsame. Pytania przyjęły postać plakatów graficznych, z grą słów, to pewnego rodzaju łamigłówka dla odbiorcy. Pojawią się wprost na Placu Biegańskiego, w III Alei i przy galerii a także na facebooku, gdzie można oddawać na nie głosy. Autorką projektów i całej koncepcji akcji plakatowej jest Justyna Rybak, artystka znana z niezwykle trafnych i sugestywnych projektów plakatów społecznych.


Program:

14 listopada, godz. 18.00
Sala Miejskiej Galerii Sztuki
Arti Grabowski
3,2,1
performance
rozwiń szczegóły...

Autor zdjęć: fot. Leszek Pilichowski

     Każde działanie w tym performance jest precyzyjnie kreowane. To badanie możliwości medium jakim jest performance, pozwala zrozumieć jego siłę oddziaływania.Za pomocą języka ciała Grabowski tworzy ramy, w których iluzyjna przestrzeń spektaklu otrzymuje znamiona autentycznego doświadczenia.
     
     O autorze:
     Arti Grabowski - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Działań Medialnych prof. Antoniego Porczaka (2003) oraz Universidad Castilla la Mancha w Cuenca (Hiszpania). Jest jednym z najwyżej cenionych artystów performance art młodego pokolenia. W ciągu 10 lat zrealizował ponad setkę działań, sugestywnych, pełnych humoru i zmysłu krytycznego. Występował na najważniejszych Festiwalach Sztuki Performance, Festiwalach Teatralnych, przeglądach sztuki video w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Płd. Od kilku lat współpracuje z poznańskim Teatrem Porywacze Ciał, członek krakowskiego Stowarzyszenia “Fort sztuki”, współorganizator oraz kurator wielu imprez artystycznych w Polsce i Europie. Wraz z Anną Syczewską współtworzy kuratorsko-artystyczny duet “Toothsystem”.

14 listopada, godz. 19.00
Teren przed Miejską Galerią Sztuki
Anka Fugazi
Związki organiczne
performance
rozwiń szczegóły...

Autor zdjęć: fot. Leszek Pilichowski

     Wykorzystując w działaniu naturalne związki organiczne, występujące w przyrodzie, takie jak ziemia czy woda i próbując je połączyć, performerka zadaje pytanie o nieustanne i nieuniknione, codzienne spotykanie się, mieszanie: elementów, rzeczy, teorii, myśli, poglądów, pragnień, dążeń, sensów i znaczeń w każdej otaczającej nas i wpływającej na nas sytuacji. Nieprzerwany kontakt – bez niego nie ma życia.
     
     O autorce:
     Anna Biernacka (AnkaFugazi) - od 2003 roku zajmuje się indywidualną praca twórczą polegającą na realizacji własnych działań z pogranicza teatru, performance, body art. pokazywanych w Polsce i poza jej granicami. Magazyny,Takie moje.. ver.1 (2005), Takie moje … ver.2, Wołanie, Milczenie (2006), Matki Polki Ósmy Marca, Adam&Ewa – wspólnie z Dominikiem Złotkowskim, Fast Love Fast Sex, Mudra (2007), Mal aimee (2008), Kurę z siebie robię, Pomnik (2010), Prowincja to stan umysłu – metki, Przejście (2011), W oknie, Takie moje… ver.3, Natura, Takie moje… ver.4.(2012), Jestem figurą ograniczaną, On/a/i – wspólnie z Dominikiem Złotkowskim, Milczenie II, Matka (2013). Współpracowała z Teatrem from Poland, wcześniej Teatr WIFiFi 1997-2006, Teatrem Blee. Grała w Teatrze Jednego Wiersza w Opolu, w Teatrze Narybek From Poland, Teatrze Zmyslovi, na częstochowskiej scenie Błazen, a także w Ukraińskim Teatrze Dramatycznym „My” we Lwowie. Stypendystka Marszałka Województwa Ślaskiego (2006) oraz Prezydenta Miasta Częstochowa w dziedzinie teatru (2006,2007,2008). Uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Monique Stalens z paryskiego Teatru Atelier (2007, 2008). W 2003 roku przy reżyserskiej pomocy Jarosława Filipskiego zrealizowała monodram Tutaj nas jeszcze nie było nagrodzony na wielu festiwalach w Polsce. W 2009 roku odbyła się premiera monodramu M. zrealizowanego wspólnie z Karolem Rębiszem z Teatru Bocznego z Lublina. Spektakl zdobył w sumie kilkanaście nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Niezależna organizatorka, która przez kilkanaście lat przy okazji różnych projektów i akcji, zajmowała się działaniami animacyjnymi, polegającymi na organizacji imprez kulturalnych i konsolidacji środowisk artystycznych Częstochowy, a także prezentowaniem artystów z innych części Polski i świata. Z jej inicjatywy zapraszani byli do Częstochowy tacy artyści jak Dominik Złotkowski, Grupa Suka OFF, Grupa Teatralna Kolektyw, organizowane były warsztaty teatralne. Jest m.in. autorką pierwszego projektu Festiwalu Teatrów Ogródkowych oraz Festiwalu Monodramów – obecnie 42-200, pomysłodawczynią i organizatorką Festiwalu Działań Performatywnych OFFsceniczny 2006, 2012, 2013, koordynatorką sceny teatralnej Festiwalu Kultury Alternatywnej Frytka OFF (2011 – 2013), współorganizatorką Festiwalu Dekonstrukcji Słowa CZYTAJ 2011. Koordynowała, teatralny projekt „Wspólna scena” realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Angażuje się również w organizowane przez różne instytucje i osoby wydarzenia kulturalne. m.in. czynnie uczestniczy w Nocy Kulturalnej, brała udział w wystawie „W ramach”, brała udział w wystawie „Dupery”.

15 listopada, godz. 18.00
Plac Biegańskiego, III Aleja NMP, teren MGS
Andrzej Szarek
Czyściec. Rzeka
happening
rozwiń szczegóły...

Autor zdjęć: fot. Leszek Pilichowski

     Zainicjuje go projekcja filmu na dużym ekranie – film będzie przedstawiał rwącą wodę, a prawdziwa woda – kierowana na ekran – będzie zeń spływała strumieniami do stojących pod ekranem mis blaszanych. Ten gest oczyszczenia zostanie wzmocniony przez działanie ognia – w misach zapłonie ogień. Postaci odziane na biało ustawia się w orszak i razem z publicznością będą postępować ku siedzibie galerii (a tym samym – w kierunku klasztoru jasnogórskiego) ciągnąc ze sobą płonące misy, które stopniowo będą wygasać, a u celu spiętrzą się w jeden stos. Widowisko zakończy się pod galerią pokazem pirotechnicznym.
     
     O autorze:
     Andrzej Szarek - artysta plastyk. Absolwent PLSP im. A. Kenara w Zakopanem i warszawskiej ASP, Wydziału Rzeźby w pracowni profesora J. Kucza. Od 1985 roku zrealizował ok. 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych m.in.: „Wokół rzeźby lat 70-80” w Centrum Rzeźby w Orońsku i „Współczesna rzeźba polska” w Muzeum Narodowym w Bratysławie oraz „Fidem” w British Museum w Londynie. W latach 1985 – 90 prezentował rzeźby z grupą „...Kim jesteś”. Wykładowca, z tytułem profesora Sztuk Pieknych, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz gościnnie w Wyższej Szkole Biznesu Nationale-Louis University w Nowym Sączu. Jest opiekunem artystycznym Małej galerii w Nowym Sączu. Artystycznie realizuje rzeźby monumentalne, rysunek, plakat, performance. Zajmuje się również realizacją happeningów. Jego akcje plastyczne, m.in. Wrzątek frasobliwy, Mea culpa, Siewcy, otwierały kolejne edycje Triennale Sztuki Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki.

16 listopada, godz. 20.00
Teren przed MGS
Autoportret rytualny na trzydzieści trzy czarne parasole i trzydzieści trzy
czarne kapelusze w trzydziestu trzech etiudach z białym gołębiem w tle.

Marian Panek
działania parateatralne
rozwiń szczegóły...

Autor zdjęć: fot. Leszek Pilichowski

     Wykreowany w działaniu autoportret rytualny wywołuje napięcie pomiędzy statycznością powtarzalności rytuału a zmiennością dziania się. Wywołuje w ten sposób refleksję nad zasadnością i sztucznością opozycji porządek i chaos, jednostka i grupa, subiektywność i obiektywność, natura i kultura, sacrum i profanum.
     
     O autorze:
     Marian Panek - urodzony w 1953 roku w Częstochowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1971–76), dyplom w pracowni prof. Jonasza Sterna. W latach 1974–77 studia w Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest nauczycielem akademickim w Instytucie Plastyki Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na Wydziale Sztuki Sakralnej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Uprawia twórczość w dziedzinie: malarstwa, rysunku, scenografii teatralnej, realizuje akcje plastyczne, happeningi, instalacje, performance. Krytyk sztuki i autor publikacji o sztuce, poeta. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Badania uliczne – ankieta
Studenckie Koło Naukowe „Psychologia i Kultura”

rozwiń szczegóły...

     Współpraca: Studenckie Koło Naukowe „Psychologia i Kultura”. Wydział Nauk Społecznych AJD pod opieką dr Doroty Ortenburger
     
     Zaproszeni do współpracy studenci AJD – członkowie Koła opracują i przeprowadzą na ulicach miasta ankietę badającą stereotypy oraz myślenie niestandardowe związane z pojęciem „sacrum”. Pojęcie to z jednej strony sprowadzane jest do jednej, ściśle określonej religii, z drugiej zaś, przedstawiane jest jako, szczególnie wśród osób niechętnych dominacji religijnej w różnych sferach życia, związane z pejoratywnie pojmowanym „parafializmem”. Najciekawsze wypowiedzi z ankiet będą prezentowane wizualnie i dźwiękowo przy galerii podczas trzech dnie Triennale.
     
     W badaniach udział biorą:
Klaudia Piątek (III rok edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Wydział Sztuki AJD)
Karolina Wypych (III rok edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Wydział Sztuki AJD)
Izabela Grzyb (pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, Wydział Pedagogiczny)
Kamil Andrzejkowicz
Jacek Gieroń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter