Menu

20/11/2020 - 31/01/2021
wszystkie sale MGS 

*******
Od 7 listopada 2020 obowiązują  nowe obostrzenia w związku z pandemią.
Decyzją władz państwowych zamknięte są dla odbiorców wszystkie instytucje kultury.
Dotyczy to także naszej Galerii. Gotową wystawę Świętość natury?" prezentujemy w Internecie, 
o terminach jej udostępnienia do zwiedzania będziemy Państwa informaować.
********


        

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,zgodnie z art. 80, ust.1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


WSPARCIE MEDIALNE/PARTNERZY MGS


AUTORZY WYSTAWY (alfabetycznie): 

Sylwester Ambroziak, Marcin Berdyszak, Bożenna Biskupska, Rafał Borcz, Henrikas Cerapas (LT), Tomasz Domański, Jonas Gasiunas (LT), Patricia Gilyte (LT), Ryszard Grzyb, Renata Jaworska, Kielecka Szkoła Krajobrazu, Jarosław Kozakiewicz, Jarosław Koziara, Włodzimierz Kulej, Roman Kutera, Alvydas Lukys (LT), Mirosław Maszlanko, Aleksandra Mańczak, Angelika Markul, Jerzy Mierzejewski, Leszek Misiak, Neringa Naujokaite (LT), Zdzisław Nitka, Agnieszka Polska, Marlena Promna, Natalia Rybka, Zygmunt Rytka, Mariusz Stanowski, Maciej Szańkowski, Leon Tarasewicz, Egle Ulckaite (LT)

Dziesiąta edycja Triennale Sztuki Sacrum, najważniejszego wydarzenia artystycznego Miejskiej Galerii Sztuki, odbywa się w czasach trudnych i, jak przez całą, ponad trzydzistoletnią historię Triennale, podejmuje, poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin sztuki, najbardziej istotne pytania dotyczące sytuacji człowieka w świecie współczesnym. Tym razem wielowątkowym tematem wystawy jest Świętość natury?, hasło przyjęte przez Radę Programową wydarzenia. Nad założeniami Triennale i kształtem wystawy pracował kurator, krytyk sztuki, obecnie dyrektor CSW Znaki Czasu w Toruniu - Krzysztof Stanisławski, wspierany przez członków Rady, tj. Andrzeja Saja - redaktora naczelnego czasopisma artystycznego FORMAT, dyrektor MGS – Annę Paleczek-Szumlas oraz Szymona Parafiniaka – artystę plastyka. Ten zespół kuratorski stworzył koncepcję artystyczną i scenariusz wystawy oraz dokonał wyboru artystów, których dzieła stworzą wystawę. 

Ekspozycja jest konstruowana wokół kilku pytań, przekładających sie na wątki wystawy: jak współczesna sztuka odnosi się do aktualnych problemów związanych z naturą: zagrożeń, ochrony, współistnienia; natura jako temat i materia sztuki; sakralne inspiracje naturą w sztuce; kult natury w przekazach artystycznych; uświadomienie wagi natury; niesamowitość natury; natura prawdziwa czy sztuczna; natura jako religia pierwotna.

Temat wystawy ujęty w wielu artystycznych spojrzeniach i głosach, poprzez dzieła artystów różnych pokoleń i dziedzin. N awystawę składają się dzieła m.in. Leona Tarasewicza, Jerzego Mierzejewskiego, Ryszarda Grzyba, Natalii Rybki (malarstwo), Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, Bożenny Biskupskiej, Zygmunta Rytki, Macieja Szańkowskiego, Aleksandry Mańczak (fotografia), Marcina Berdyszaka, Jarosława Koziary, Mirosława Maszlanko (instalacje), Agnieszki Polskiej, Tomasza Domańskiego, Sylwestra Ambroziaka (instalacje video) i wielu innych twórców.

Warto podkreślić, że w tej edycji Triennale wezmą udział artyści z zagranicy. Okręg Boodensee w Niemczech reprezentuje malarka Renata Jaworska, której abstrakcyjne obrazy wypełniają ideę 10. Triennale. Z kolei zaproszenie do współdziałania skierowane przez Krzysztofa Stanisławskiego do Arvydasa Żalpysa, dyrektora Meno Parkas Galerija w Kownie, zaowocowało udziałem grupy znaczących artystów z Litwy i Łotwy, jak m.in. Jonas Gasiunas, Henrikas Cerapas, Neringa Naujokaite i in.

W ramach projektu zostanie wydany katalog zawierający pełną dokumentację (reprodukcje prac, krótkie noty krytyczne o artystach oraz noty biograficzne wraz z listą wybranych wystaw, nagród i wyróżnień) oraz teksty krytyczne związane z podjętym tematem. Wszystkie teksty w języku polskim i angielskim.

Wydarzenie odbywa się ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Częstochowy.

Historia Triennale Sztuki Sacrum - plik w załączniku

Wybór prac z wystawy prezentwany poniżej:
Tomasz Domański, Rudymenta, video performans, 2017-2019
Jonas Gausiunas, End of Romanticism, olej, wegiel drzewny na płótnie, 2020
Henricas Cerapaas, Exile in the Country. Christ in a Meadow, farba olejna i offset na płótnie, 2013
Natalia Rybka, Pan Filip, olej na płótnie, 2020

 

Wsparcie medialne/partnerzy MGS
  

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Historia Triennale Sztuki Sacrum.docx docx 36,46 KB Pobierz
Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter