Menu

wystawa pokonkursowa
11/04 - 03/05/2015
Sala Sląska
wernisaż 10/04/2015, godz. 18.00

Doroczne Plenery Miejskie odbywają się wg pewnych reguł - za każdym razem ktoś inny z grona artystów obejmuje funkcję komisarza pleneru, a jego zadaniem jest ogłoszenie hasła – zadania dla uczestników. 27. Plener Miejski poprowadziła pani Halina Bartelak. Motyw przewodni: MINIATURA ORNAMENT INICJAŁ odnosi się do sakralnej sztuki średniowiecznej jako pewnego wzoru postępowania artysty, w którym najważniejsze było poszanowanie piękna, sumienna praca, myśl, pokora i cierpliwość – wartości, które powinniśmy doceniać wszyscy. Motyw Pleneru nawiązuje też do obecności w Częstochowie klasztoru jasnogórskiego jako miejsca inspiracji, energii, tradycji i historii miasta.

Dla uczestników pleneru Halina Bartelak zorganizowała cykl spotkań, których tematy -  m.in. o zasadach pisania ikon, o zbiorach iluminatorstwa i ornamentyki na Jasnej Górze, o tworzeniu witraży, także odnosiły się do motywu przewodniego 27.Pleneru. W tekście do katalogu wystawy komisarz pisze: „Temat 27. Pleneru Miejskiego uruchomił w nas potrzebę wyciszenia, zajrzenia w siebie, wrażliwości na sacrum, metafizyki.” Każdego z autorów wystawy komisarz Halina Bartelak poprosiła o wybór motta do stworzonego przez siebie dzieła i uzasadnianie podjętego zadania. Oto niektóre z nich:

Nasze życie to miniatura z inicjałem, nie zawsze z ornamentem.
Tomasz Andrzej Man

Podziw dla kunsztu mistrzów sztuki dawnej
Elżbieta Chodorowska

Chciałbym ukazać malarsko w tegorocznym cyklu zadumę upływającego czasu.
Dawid Bocheński

W wystawie poplenrowej udział biorą: Tomasz Andrzej Man, Maria Ogłaza, Romualda Anioł-Lubas, Elżbieta Chodorowska, Joanna Jeżewska-Desperak, Jacek Sztuka, Stanisław Marek Śledziński, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki, Halina Bartelak, Paulina Bocheńska, Dawid Bocheński, Rafał Cierpiał, Ilona Cieślak, Aleksandra Kotarska, Magdalena Nowak, Joanna Przygoda, Teresa Tarach – Ryczko, Grażyna Tarkowska, Witold Trzepizur, Michał Walczak, Adela Wiśniewska.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter