Menu

wystawa jubileuszowa
ze zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie,
Muzeum Częstochowskiego i kolekcji prywatnych
28 lutego - 29 marca 2015

Sala Gobelinowa, Antresola
wernisaż 27 lutego 2015, godz. 18.00

Miejska Galeria Sztuki oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowa przygotowały dopełniające się dwie wystawy poświęcone tradycji malarskich plenerów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiodąca wystawą jest retrospektywa 40 plenerów Jurajska Jesień – najstarszego, polskiego  pleneru odbywającego się corocznie od 1974 roku w różnych miejscach Jury. Plener Jurajska Jesień zachowuje szczególne miejsce w Częstochowskiej kulturze – przez lata był miejscem spotkań artystów z Polski, stopniowo  także spotkań artystów różnych pokoleń. Wielu twórców pozostawało mu niezmiennie wiernych, z czasem dołączali do nich coraz to młodsi artyści. Od czterdziestu lat Jurajska Jesień pojawia się w nowych odsłonach, a kreatywność artystów w odniesieniu do tego tematu, zdaje się być niewyczerpana. Dowodzi tego zresztą druga, prezentowana w tym samym czasie  wystawa, prezentująca prace po czterdziestym, jubileuszowym Plenerze, który odbył się jesienią 2014 roku w Mirowie.
Na wystawę retrospektywną złożą się obrazy i rysunki z bogatej kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki (m.in. prace profesorów Jana Świderskiego, Stanisława Batrucha, Stanisława Mazusia, Jerzego Dudy-Gracza, Stanisława Tabisza, Franciszka Maśluszczaka ), prace dawne i nowe częstochowskich artystów, archiwalia fotograficzne, wydawnictwa. Konfrontacja prac i dokumentów ukaże przemiany zachodzące wraz z upływem czasu w jurajskim pejzażu i obszarach zainteresowań artystycznych.
Do obu wystaw organizatorzy wydali katalogi.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter