Menu

KU CYWILIZACJI ŻYCIA
20/09/2003 - 24/04/2004


RADA PROGRAMOWA: 

dr hab. Renata Rogozińska, ASP Poznań; dr Zbigniew Benedyktowicz, redaktor naczelny „Kontekstów”; Paweł Łubowski, redaktor naczelny magazynu „ARTeon”; Andrzej Saj, redaktor naczelny Pisma Artystycznego „Format”; Włodzimierz Staniewski, dyrektor Teatru „Gardzienice”; Czesław Tarczyński, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie; Barbara Major, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie; Piotr Głowacki, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

5. Triennale Sztuki „Sacrum”odbyło się pod hasłem Ku cywilizacji życia. Rada Programowa przyjęła to hasło, by w międzynarodowym gronie artystów sformułować kulturalny i artystyczny, wielogłosowy wyraz szacunku wobec życia ludzkiego, życia planety, będący za Janem Pawłem II także wezwaniem do pokojowej koegzystencji i współpracy na ziemskim globie. Liczyliśmy na to, że uda nam się zbudować pozytywne przesłanie wypływające z „koła świata” z zawartym w nim pierwiastkiem duchowego optymizmu na początku nowego wieku i tysiąclecia, kiedy  z większością ludzi dzielimy obawy o wspólny los.
Triennale tym razem objęło cztery wystawy:

Wystawa pokonkursowa:

Organizatorzy ogłosili międzynarodowy konkurs Triennale Sztuki „Sacrum” pod hasłem Ku cywilizacji życia, do wystawy zakwalifikowano prace 25 artystów. Nagrodzono prace Krzysztofa  Kiwerskiego  (nagrodą Ministra Kultury), Andrzeja Marian Bartczaka  (nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy), Violetty  Kulikowskiej-Parkasiewicz (nagrodą Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie). Wyróżnienia przyznano Tomaszowi Chudzikowi, s. Natanaeli, Marcie Milewskiej, Marianowi Wołczykowi.

Wystawa Rady Programowej Ku cywilizacji życia

Scenariusz wystawy stworzyła Rada Programowa, każdy z jej członków proponował artystów i ich dzieła kierując się hasłem oraz biorą również pod uwagę tych twórców, których niektóre prace powstają z inspiracji innymi religiami i tradycjami. Na wystawie prezentowaliśmy dzieła 40 artystów m.in.: Zdzisława Beksińskiego, Urszuli Broll-Urbanowicz, Bognay Gniazdowskiej Jerzego Kapłańskiego, Janiny Kraupe-Świderskiej, Natalii LL, Eugeniusza Markowskiego, Mariusza Mikołajka, Jarosława Modzelewskiego, Zdzisława Nitki, Jerzego Nowosielskiego, Wojciecha Prażmowskiego, Mariana Schmidta, Krzysztofa Skarbka, Miry Żelechower-Aleksiun

Wystawa Tajemnica podróży

Autorem scenariusza i komisarzem był Piotr Głowacki.
Kameralna wystawa malarstwa metafizycznego, wybór 12 prac, których zestawienie jest panoramiczną, wieloaspektową wizją przestrzeni życia: egzystencjalnej, metafizycznej i artystycznej. Urzeczywistnienie się w naszym życiu bólu i radości  i pojawiające się pytania o zdeterminowanie złem lub o możliwą konstytucję dobra i piękna jako absolutu to ikonograficzna panorama pokazu. Na wystawie pokazano prace: Henryka Błachnio, Janusza Rafała Głowackiego, Jerzego, Krawczyka, Romana Maciuszkiewicza, Kazimierza Mikulskiego, Darka Pali, Jacka Pałuchy, Adama Patrzyka, Tomasza Sętowskiego, Henryka Wańka, Andrzeja Wróblewskiego, Arkadiusza Zająca.

Wystawa Między ładem i chaosem

Autorem scenariusza i komisarzem była Barbara Major
Wystawa problemowa, w której tytułowe zagadnienie jest hasłem o wielu możliwych interpretacjach. Autorka scenariusza skupia swoją uwagę na rozważaniu problemu czym jest dzieło sztuki, przypisując mu sytuację graniczną  - tytułowe „między”. Wybór prac z różnych dziedzin sztuki: malarstwo, rzeźba, fotografia, scenografia teatralna. Na wystawie zaprezentowano  dzieła dziesięciu znakomitych artystów: Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Tadeusza Kantora, Aldony Mickiewicz, Władysława Hasiora, Jacka Sempolińskiego, Leszka Sobockiego, Zbigniewa Makowskiego, Jacka Waltosia

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter