Menu

wystawa konkursowa
6 marca – 16 maja 2010 

Dom w sztuce młodych jest wystawą laureatów międzynarodowego konkursu dla artystów plastyków, w którym młodzi artyści zmierzyli się z tematem 7. Triennale Sztuki Sacrum – Dom – droga istnienia. Konkurs adresowany do młodych - dyplomantów oraz absolwentów kierunków artystycznych szkół wyższych odnosił się do motywów wiodących Triennale: domowości i bezdomności. Prace, wybrane w dwustopniowej kwalifikacji do wystawy, dowodzą, że zadanie konkursowe artyści wypełnili w sposób indywidualny i interesujący artystycznie. Trzydzieści pięć wybranych dzieł składa się w kilka sekwencji i motywów tematycznych (dom wyobrażenie, rzeczywistość przedmiotów, bezruch i dystans, przejścia), które tworzą niezamierzony wcześniej scenariusz kolejnej wystawy „domowej”, a wypowiedzi artystyczne młodych stają się glosą do zestawu dzieł z wystaw problemowych.

Nagrodę główną otrzymał absolwent krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych – Stanisław Młyniec za zestaw prac, druga nagroda – Prezydenta Miasta Częstochowy - przypadła Michałowi Powałce z Rudy Śląskiej, absolwentowi ASP w Katowicach za wieloelementowy obraz Siatka pomieszczeń. Nagrodę dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odebrał Łukasz Murzyn z Krakowa za wideoinstalację Przejście.

Nietypową nagrodą jest tygodniowy pobyt nad Jeziorem Bodeńskim na zaproszenie Starosty Okręgu Bodeńskiego Lothara Wolfle, który patronuje wydarzeniom Triennale. Zaproszenie do Meersburga przypadło Edycie Kowalskiej – Jaworskiej za obraz Granice

Konkurs oraz wystawa pokonkursowa realizowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Urzędu Miasta Częstochowy
Wystawie towarzyszy katalog z tekstem wprowadzającymi i reprodukcjami wszystkich prac z wystawy.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter