Menu

ceramika, obiekty, rzutowanie animacji
27/06 - 26/07/2015
Galeria Promocji Młodych Antresola
wernisaż 26/06/2015, godz. 18.00

Dialogi formalne to projekt zrealizowany przez Agatę Marcinkowską w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy. Artystka, specjalizująca się w ceramice, poszukuje dla niej nowych środków wyrazu. Instalacja Dialogi formalne to obiekty ceramiczne i rzutowana na nie animacja rysunkowa. Założeniem autorki jest wprowadzenie dialogu pomiędzy nieruchomym rysunkiem, a sekwencją animowaną. Rysunki wykonane na ceramice, poprzez malowanie tlenkami, kalki ceramiczne oraz kreślenie kredkami ceramicznymi – stanowić mają obraz subtelnych przeżyć związanych z przedstawioną sceną figuratywną. Zestawienie tych efektów z  rzutowaną animacją wprowadza dialog pomiędzy środkami wyrazu efemerycznymi rysunkami na ceramice a sterylnym obrazem video. Projekcja dodaje formom ceramicznym świetlistości, tworzy ich nową powłokę. Uzupełnienie prezentacji dźwiękiem odrealnia całą scenę, dodając jej mistycznego charakteru.

Agata Marcinkowska jest częstochowianką, urodzoną w 1988 r. Jest absolwentką Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego; kolejnym etapem jej edukacji była Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ze specjalnością Projektowanie Ceramiki. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskała w 2013 roku, obecnie jest studentką Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła na tej uczelni. W dorobku artystycznym młodej twórczyni jest już kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Swoje credo artystyczne artystka określa słowami: „Autorski rysunek linearny jest punktem wyjścia wszystkich moich działań. Zgłębianie ludzkiej anatomii jest dla mnie ważnym elementem pracy, jest inspiracją i środkiem wyrazu. Linia stanowi wartość nadrzędną we wszystkich działaniach. Jest wszechobecna i wszechwładna, od niej wszystko się zaczyna i na niej wszystko się kończy. Ideą prowadzonych poszukiwań artystycznych i badawczych jest dla mnie znalezienie własnej drogi artystycznej, łączącej najważniejsze dla mnie dyscypliny: ceramikę i figuratywny rysunek linearny.”

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter