Menu

Fotografia, malarstwo, rysunek
3/08 - 30/09/2021
Sala Muzeum Zdzisława Beksińskiego


Beksiński
. Krótka historia wystawy

Piętnaście lat wystawy twórczości Zdzisława  Beksińskiego w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie stanowi już własną, kompletną historię. Od 2006 r. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie pozostawała dysponentem części dorobku artystycznego Zdzisława Beksińskiego, pochodzącej ze zbiorów pp. Anny i Piotra Dmochowskich i prezentowanej jako wystawa stała Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Decyzje właścicieli kolekcji, zmierzające do powstawania kolejnych miejsc prezentacji Zdzisława Beksińskiego, wpływały również na kształt i zawartość wystawy w naszej galerii. Pierwsza poważna zmiana nastąpiła w 2016 roku, po przeniesieniu dotychczas prezentowanej kolekcji do Nowohuckiego Centrum Kultury; z Paryża przywieziona zostały inne obrazy i rysunki, nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce, dając początek nowej wystawie pt. Beksiński. Drugie Muzeum.

Wystawę tę prezentowaliśmy blisko sześć lat, budując wokół niej wiele wydarzeń kontekstowych, poszerzających wiedzę o Artyście i urozmaicających odbiór jego sztuki - spotkania, spektakle teatralne, koncerty, dyskusje (link do materiałow archiwalnych - poniżej).

W grudniu 2020 r. upłynął termin umowy depozytowej z kolekcjonerami i po negocjacjach nastąpiła kolejna zmiana – osiemnaście obrazów Beksińskiego z naszego Muzeum trafiło do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a w zamian kolekcjoner zadecydował o przekazaniu częstochowskiej Galerii, w depozyt, 60 odbitek fotografii ze swojej kolekcji. Decyzja ta ma jednak ograniczenie czasowe, depozyt obowiązuje do końca września. Fotografie stanowić będą główną część wystawy, na ktorej nadal znajdą się obrazy i rysunki. Wystwa traci jednak swój wieloletni status stałej ekspozycji w MGS, pozostając ostatnią szansą na spotkanie z twórczością Zdzisława Beksińskiego z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
Tylko do 30 września. 


Link do materiałow archiwalnych:
Beksiński. Drugie Muzeum 

Zapraszamy do zakupu ekskluzywnych pamiątek
Artystyczna biżuteria z Paryża

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter