Menu

wystawa artystyczno-naukowa
Sala Gobelinowa
15 listopada 2014 – 15 lutego 2015
wernisaż 14 listopada 2014 r., godz. 18.00

Wystawa, która obejmuje kwestie rzadko podejmowane w praktyce wystawienniczo-edukacyjnej.  Prezentowane na niej są jednocześnie zjawiska i wiedza z zakresu fizyki, jak  i prace artystyczne. Nie występują one jednak jako odrębne dziedziny, lecz we wzajemnej relacji, jako pola do rozwoju wyobraźni i kreatywności. Projekt zrealizowany w formie interaktywnej wystawy ma na celu rozwinąć w odbiorcach zdolność i chęć do wielowarstwowej refleksji nad otaczającym światem. Spośród wielu zjawisk fizycznych za temat i motyw przewodni wystawy wybrano zagadnienia związane ze   światłem; ekspozycja składa się z dwóch części: artystycznej, w ramach której prezentowane są dzieła „zbudowane” ze światła lub wykorzystujące jego pewną właściwość oraz naukowej,  która pozwala poznać w aktywny sposób podstawowe zagadnienia, ujęte w następujących działach:

 1. „SKORO ŚWIATŁO JEST FALĄ TO CO FALUJE?" Falowa natura światła, interferencja, dyfrakcja
 • Prezentacja interferencji światła laserowego
 • Interferencja fal na wodzie.
 • Eter – nieuchwytne medium (film popularyzacyjny)
 1. Prędkość światła - szczególna teoria względności Einsteina 
 • Historia badań prędkości światła
 • Mniejsza prędkość światła – edukacyjna gra komputerowa
 • Szybki jak światło – film
 1. „ILE JEST KOLORÓW W BIAŁYM ŚWIETLE?" Różnice w postrzeganiu fali o różnych długościach 
 • Widmo światła rozszczepione w pryzmacie
 • Mieszanie barw
 • Zależność koloru przedmiotu od oświetlenia.
 • “Czy białe jest naprawdę białe” - temperatura barwowa
 • Struktura spektralna
 • Powstawanie tęczy (?)
 1. „GDZIE WZROK NIE SIĘGA" Fale spoza zakresu widzialnego
 • Zakres fal elektromagnetycznych
 • Zobaczyć niewidzialne – kamera podczerwona
 • Luminescencja – czy da się oświetlić światłem którego nie widać?
 • Świetlne graffiti
 1. POLARYZACJA
 • Informacja ukryta w świetle
 • „Nic się nie ukryje" Zastosowanie polaryzacji na przykładzie obserwacji naprężeń w materiałach
 1. .„TWORZENIE ŚWIATŁEM" Podstawy fotografii, optyka geometryczna
 • Camera obscura – prezentacja interaktywna
 • Powstawanie obrazu w układzie optycznym – ława optyczna/ działanie soczewek
 • Camera lucida urządzenie, które "rzutuje" obraz przedmiotu na kartkę, dając możliwość wykonania rysunku. Dostępne dla zwiedzających do użycia.
 • „RZEŹBIENIE ŚWIATŁEM" Holografia  - prezentacja hologramów oraz informacji na temat sposobu ich tworzenia
 1. „LUX EX MACHINA"
 • Historia odkrycia sztucznych źródeł światła
 • Fale wokół nas
 • Działanie lasera
 1. ZŁUDZENIA OPTYCZNE

Program części naukowej powstał w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim. Autorami projektu naukowego wystawy są Ewa Kądzielawa-Major oraz Jan Major doktoranci z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a sam Instytut wspiera wystawę organizacyjnie. Drugą uczelnią zaangażowana merytorycznie i organizacyjnie jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Instytut Fizyki. Doktoranci z Instytutu Fizyki AJD, w ramach wolontariatu, prowadzić będą zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także będą edukatorami - przewodnikami po wystawie.

W części artystycznej wystawy, której kuratorka jest Barbara Major,  biorą udział artyści multimedialni, dla których światło jest podstawowym tworzywem i przedmiotem zainteresowania. Obejrzymy zatem projekcje multimedialne prof. Antoniego Porczaka i prof. Jerzego Oleka, instalację-kolaż przestrzenny Kuby Garści, wielkoformatową lampę Jakuba Jagiełły …weight of light…weight of cloud.., rzeźbę Kot? Mariusza Sołtysika, projekty Pauliny Ortenburger, Justyny Rybak, fotografie Wojciecha Prażmowskiego i jego stuentów i inne. Udział w wystawie zapowiedział Dominik Lejman ze swoim najnowszym freskiem video Lightweight.
Zrozumienie – przez eksperyment, zabawę, zaskoczenie - wybranych zagadnień z zakresu fizyki poszerzy również percepcję dzieł sztuki (m.in problemy związane ze złudzeniami optycznymi, zasady perspektywy, przestrzenie barwy itd.)

 

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter