Menu

Polak Polakowi – cz.1
23/07 - 12/08/2018
Hejt – cz.2
13/08 – 2/09/2018
Galeria ZWIASTUN

Raz do roku, na Placu Biegańskiego, pojawia się znak graficzny – przyklejone na krzyż dwa plastry opatrunkowe – oznaczający akcję artystyczno-społeczną Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie realizowana pod hasłem „Kultura nie boli”. Inicjatorkami akcji i koordynatorkami od sześciu lat są dwie nauczycielki projektowania graficznego, Elżbeta Siwik i Agnieszka Tyrman, które ucząc zasad projektowania, jednocześnie wpajają swoim uczniom przekonanie, że sztuka, kultura mogą mieć wpływ na codzienne życie społeczne. A zakres tego oddziaływania wybrały niełatwy – normowanie, łagodzenie i porządkowanie postaw związanych z pozostawiającym tak wiele do życzenia zachowaniem w przestrzeni publicznej – zarówno realnej, jak i wirtualnej. Każda edycja akcji ma swój odrębny temat, wydarzenia na Placu Biegańskiego są zwieńczeniem pracy wykonywanej przez uczniów, pod kierunkiem nauczycielek, nad koncepcją, projektem i wykonaniem plakatów tematycznych. Wystawy na Palcu trwają ledwie kilka godzin, potem prace można oglądać w murach szkoły, to za mało, by więcej odbiorców mogło docenić wydźwięk społeczny całej akcji, jak i wymowę poszczególnych plakatów.

Miejska Galeria Sztuki, chcąc przyczynić się do rozpowszechnienia efektów tej akcji oraz do promowania młodych twórców, zaprasza na dłuższą prezentację wystawy w przestrzeni Galerii Zwiastun. W terminie od 23 lipca do 12 sierpnia 2018 zostanie pokazany efekt akcji „Kultura nie boli” z 2017 r. pt. „Polak Polakowi”, a od 13 sierpnia do 4 września dwadzieścia plakatów z edycji tegorocznej pt. „Hejt”.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter