Menu

7/04 – 14/05/2017
Sala Śląska
wernisaż 6/04/2017, godz. 18.00

Wystawa pod tym tytułem jest wydarzeniem, będącym efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie i Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Magdalena Snarska, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki AJD.
Wystawa prezentuje aktualne dokonania artystyczne w zakresie malarstwa,  rysunku, grafiki, instalacji i rzeźby świetlnej, wskazując na ukierunkowanie działań formalnych od źródła, jakim jest linia, do pełnej wypowiedzi plastycznej. Fenomenem jest, że linia, proste tworzywo, poddane działaniom formalnym nabiera kształtów zgodnie z wolą  twórcy, przekazując  w efekcie  skomplikowane idee. W konsekwencji powstaje dzieło, w którym pierwotne znaczenie linii zanika na rzecz pojawienia się bogactwa różnorodnych form, zaskakujących struktur, wysmakowanego koloru i światła. Wystawa daje cenną sposobność obserwacji działań artystów reprezentujących jedenaście polskich  ośrodków akademickich.

Artyści biorący udział w wystawie:

Piotr Błażejewski, ASP Wrocław
Barbara Czapor-Zaręba, Wydział Sztuki AJD w Częstochowie
Karolina Jaklewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Janusz Jaroszewski, ASP Wrocław
Tomasz Jędrzejko, Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Piotr Kielan, ASP Wrocław
Monika Kostrzewa, Wydział Pedagogiczno-Arystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Andrzej Markiewicz, Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu
Jakub Matys, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Michał Misiak, ASP Kraków
Grzegorz Mroczkowski, ASP Warszawa
Adam Panasiewicz, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Alicja Panasiewicz, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Marlena Promna, ASP Wrocław
Adam Romaniuk, Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu
Magdalena Snarska, Wydział Sztuki AJD w Częstochowie
Mark Starel, Wiesław Łuczaj, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Aleksandra Wereszka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
Katarzyna Winczek, Wydział Szuki AJD w Częstochowie
Joanna Zak, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Olga Ząbroń, ASP Kraków
Maciej Zdanowicz, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wśród uczestników wystawy są także zaproszeni artyści zagraniczni:
Maria Cuevas (Hiszpania)
Julián Gil (Hiszpania)
Boris Müller (Niemcy)
Laszlo Otto (Węgry).

Projekt jest realizowany przy współudziale środków statutowych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

O wystawie na stronie Akademii Sztuk Pieknych we Wrocławiu: http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=10904Patronat medialny:

png.png
 

 

 

 

 

 

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter