Menu

malarstwo
2/02 – 10/03/2019
Sala Gobelinowa
Wernisaż 1/02/2019, godz. 18.00 

Mariusz Stanowski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej 1974) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Wzornictwa 1979), gdzie następnie pracował przez kilka lat jako projektant i pracownik dydaktyczny. Równolegle studiował malarstwo w pracowni prof. Tadeusza Dominika.

Od 1984 zajmuje się głównie malarstwem i teorią sztuki. Jest autorem prac teoretycznych z zakresu percepcji struktur wizualnych oraz samej twórczości, m. in pt. Struktury Abstrakcyjne (ASP, Warszawa 1984), Malarstwo Czyste – Manifest, Sztuka i Rzeczywistość, Kryzys Sztuki Jako Sztuka (1986), Twórczość i ekspresja twórczości (1997), Konceptualizm i abstrakcja - malarstwo dekonstruowane (2018).

Jako malarz zadebiutował wystawą w Muzeum Sztuki Współczesnej Vikingsberg w Helsinborgu razem z Tadeuszem Dominikiem, Janiną Dobrzyńską i Andrzejem Podkańskim. W 1985 w jego malarstwie znaczną rolę zaczęła odgrywać świadomość, a tworzywem, oprócz tradycyjnych środków malarskich, stały się również pojęcia i treść. Jest to też próba połączenia malarstwa z konceptualizmem. Realizował wiele wystaw indywidulanych, uczestniczył w wystawach zbiorowych, ostatnio także współtworzył wystawę Wolność sztuki. Niepodległość artysty w Muzeum Częstochowskim.

Malarstwo Mariusza Stanowskiego programowo składa się z serii obrazów do których m.in. należą: Cytaty, Portrety, Akty, Grupy Ludzi i Znaki. Na wystawie w częstochowskiej galerii artysta pokazuje dwie serie - Portrety i Grupy ludzi. Znajdą się tu obrazy, które w ramach tych serii powstawały na przestrzeni 30-tu lat, pierwsze z 1986 i ostatnie z 2019 roku. Pozwoli to z jednej strony na porównanie zmian jakie w tym czasie się w nich dokonywały, a z drugiej na zauważenie łączącej je wspólnej koncepcji.

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter