Menu

malarstwo
18/09 – 31/10/2020
Galeria Antresola

Szanowni Państwo,
Przed wizytą w Galerii uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tutaj zasadami sanitarnymi oraz ich przestrzeganie.
Zasady publikujemy w zakładce Ogłoszenia.


Michał Saturnin Kamiński jest absolwentem Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Kuleja w 2007 r.        

W 2016 roku, w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, odbyła się pierwsza wystawa malarstwa Michała Saturnina Kamińskiego pt. „Miejsca”, wcześniej artysta uczestniczył, z sukcesami, w organizowanych przez MGS konkursach artystycznych: 5. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (2013), „Dom w sztuce młodych” w ramach 7. Triennale Sztuki Sacrum „Dom – droga istnienia”, także „Pejzaż współczesny”.  Na wystawie indywidualnej „Dysonans” artysta prezentuje prace powstałe w latach 2019 – 2020, będące kontynuacją wcześniejszych cykli. Jakkolwiek głównym tematem twórczości Michała Kamińskiego pozostaje pejzaż, to na tę wystawę wybrane zostały prace podejmujące nowy wątek – związany z muzyką, a konkretnie z jej odtwarzaniem. Sceny koncertowe, słuchanie muzyki w domu, płyty, instrumenty muzyczne – oto zestaw motywów z obrazów Kamińskiego. A jednak to nie płynąca z muzyki harmonia dominuje w tych obrazach, artysta bowiem konsekwentnie wprowadza elementy zakłócające, wzbudzające niepokój – tytułowy dysonans. Dysonans, który okazuje się kategorią dobrze przystającą do tego, czego współcześnie doświadczamy.

JM

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter