Menu

grafika, książka dotykowa
2  - 12 października 2017
Galeria Zwiastun

Wystawa prezentująca efekty serii warsztatów plastycznych "Sztuka przez dotyk" dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Cykl pięciu dwugodzinnych warsztatów - wsierpniu i we wrześniu - prowadzili instruktorzy: Marta Szkiel i Dominik Cierpiał, z udziałem studentów-wolontariuszy. Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ilustracje do książki dotykowej „Mit o Minotaurze” - pod kierunkiem Marty Szkiel; papierowe matryce graficzne ilustrujące „Mit o Minotaurze” - pod kierunkiem Dominika Cierpiała. Wielkoformatowe odbitki graficzne z tych matryc wykonali studenci Grafiki AJD.

Projekt zrealizowano w Programie Dotacyjnym „Operator kultury.pl” prowadzonym przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Całość projektu dofinansowana  z środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach Programu „Bardzo młoda kultura 2016 – 2018”. Wykonawcą działania jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski. Delegatura w Częstochowie

Autorzy prac: Agnieszka Bender, Maryla Błachowicz, Jakub Juszczyk, Róża Szmidla, Dominik Szmidla, Maria Wróbel, Natalia Zyzik 


Opieka wolontariacka, studenci Grafiki AJD: Natalia Brączek, Agata Piątek, Klaudia Polak, Rafał Patejuk
Koordynator projektu:  Barbara Szyc, MGS
Wsparcie organizacyjne i merytoryzne: Karolina Wrona, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski. Delegatura w Częstochowie
Współpraca:Agnieszka Forkasiewicz, MGS


logo_operator_BMK.png     RIK_BELKA_1.png

fotorelcja z warsztatów: fot. Marta Szkiel, Dominik Cierpiał

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter