Menu

wystawa problemowa
10 stycznia – 15 lutego 2015 r. - Sala Poplenerowa
wernisaż wystawy 9 stycznia 2015 r., godz. 18.00

Wystawa przygotowana w Galerii „Łaźnia" w Radomiu, następnie prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
„Nomen omen" zazwyczaj tłumaczy się na polski jako „imię jest wróżbą, stanowi znak". Mówiąc bardziej opisowo, ten łaciński zwrot oznacza, że imię czy nazwisko zawiera informację o osobie, która je nosi, objawia cechy jej charakteru lub los jej pisany. Dotyczy to również nazw ogólnych np. kobieta czy mężczyzna.
Co znaczy parafraza tego zwrotu - „nomen woman"? Czy urodzenie się dziewczynką przesądza o dalszym losie? W jaki sposób? Z męskiej perspektywy zwrot ten odnosi się niewątpliwie do relacji zachodzącej między wyobrażeniem kobiety jako takiej a konkretną osobą – matką, żoną, córką, siostrą, kochanką, nauczycielką, przyjaciółką, sąsiadką, znajomą. Przy czym kobiecość w oczach mężczyzny ma (na ogół) ciało.
Zaś z perspektywy kobiecej zwrot ten może oznaczać chęć ujawnienia myśli o sobie samej, widzenia kobiet w relacji z powszechnymi, ukształtowanymi przez wieki skojarzeniami na temat kobiet i oczekiwaniami świata wobec kobiety, dodajmy, że świata patriarchalnego. Często myśli te nie przylegają ściśle do ciała i pozostają w oderwaniu od realności namacalnego świata.

Kuratorzy: Agata Morgan / Andrzej Brzegowy / Stanisław Zbigniew Kamieński

Autorzy wystawy:
Sylwester Ambroziak, Barbara Bańda, Małgorzata Bielecka, Tadeusz Boruta, Dorota Buczkowska, Andrzej Brzegowy, Aleksandra Gieraga, Izabella Gustowska, Stanisław Zbigniew Kamieński, Ria Kmet'ova, Ewa Kuryluk, Zbigniew Makowski, Tomasz Matuszak, Aldona Mickiewicz, Katarzyna Pietrzak, Michał Płoski, Anna Poduszyńska, Łukasz Rudecki, Delmelza Sherwood, Leszek Sobocki, Paweł Susid, Jacek Waltoś, Dariusz Vasina, Joanna Zak

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter