Menu

wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia Yava
13/10 -23/10/2017
Galeria Zwiastun

Przygotowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom Yava wystawa „Obraz Porozumienia” jest częścią projektu „Choroba psychiczna w przestrzeni miejskiej - sztuka jako obraz porozumienia”, finansowanego z dotacji Urzędu Miasta Częstochowa.
Celem Stowarzyszenia jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w tym także  zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do różnych form wsparcia i pomocy.

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation of Mental Health) szacuje, że około 12 procent światowej populacji cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Zaburzenia psychiczne to choroba, która odbija się na całym życiu osoby nią dotkniętej oraz jej najbliższych, przyjaciół oraz otoczenia, w którym żyje. Choroba psychiczna przyczynia się do zaburzenia relacji w rodzinie, pogorszenia funkcjonowania w pracy, zerwania więzi społecznych. Osoba zmagająca się z psychicznymi zaburzeniami jest izolowana przez swoje środowisko. Jedną z form zapobiegania zjawisku izolacji jest stworzenie możliwości wyrażenia się poprzez sztukę, prezentacji prac w przestrzeni galerii. To także jedna z form wsparcia, wzbudzanie empatii i zrozumienia.

Galeria Zwiastun gości wystawę „Obraz Porozumienia” już po raz trzeci.

 

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter