Menu

Sacrum w sztuce współczesnej - praca zbiorowa, pod redakcją Barbary Major,
217 str., ilustracje barwne, cena 5,25 zł, premiera - kwiecień 2004

Książka składa się z dwóch części.W pierwszej podejmuje się problemy związane z samym określeniem "sztuka sakralna", z możliwością lub raczej niemożliwością jej zdefiniowania. Czytelnik znajdzie tutaj również teksty dotyczące funkcjonowania sztuki współczesnej w Kościele, próby odpowiedzi, jak ta współpraca powinna wyglądać, porusza się również trudną sprawę przekraczania granic wolności w dziele, ocierania się o bluźnierstwo. Druga część jest efektem pięciu edycji Triennale Sztuki SACRUM, dwunastoletnich doświadczeń Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w poszukiwaniu, gromadzeniu i eksponowaniu dzieł sztuki współczesnej związanych ze sferą sacrum. Pokazujemy również doświadczenia innych - Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie oraz Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter