Menu

wystawa zbiorowa
17/02 - 26/03/2017
wernisaż 16/02, godz. 18.00 

Projekt artystyczny „Ślonski Kafka” jest kolejnym segmentem wieloletniego projektu „Topografia /Topos/ Wolności" zainicjowanego przez profesora Zbigniewa Bajka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, i kolejną wystawą z tego cyklu. W projekcie wzięło udział 140 młodych artystów z siedmiu uczelni artystycznych z Polski, Czech i Niemiec. Na potrzeby projektu Jerzy Ciurlok dokonał przekładu 109 aforyzmów Franza Kafki ze zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze"  na język śląski, a Zbigniew Bajek zachęcił twórców do artystycznej interpretacji tych cytatów. Efektem ich wysiłku były unikalne prace, które niejednokrotnie zaskakują formą wyrazu i poziomem interpretacji. Prace wykonane są różnego rodzaju technikami, jednak z każdej bije refleksyjny nastrój, który pobudza wyobraźnię odbiorcy i skłania go do myślenia. Wśród dzieł znajdują się szkice, obrazy, fotografie oraz innego rodzaju artystyczne formy wyrazu. W projekcie uczestniczyło blisko 50 studentów z Częstochowy, na ekspozycję wybrano czternaście ich prac. Wystawie towarzyszy katalog wydany przy udziale Miejskiej Galerii Sztuki.

Projekty „wolnościowe”, odbywające się z inicjatywy i pod opieką prof. Zbigniewa Bajka nie ograniczają się tylko do prezentowanych w różnych ośrodkach sztuki wystaw artystycznych - obejmują szereg działań o charakterze artystyczno-społecznym jak m.in. się warsztaty dla osób wykluczonych (osadzonych z zakładów karnych, trudnej młodzieży), działania performatywne z udziałem osób zaproszonych, ale i przypadkowych; powstają cykle fotografii i wydruków wielkoformatowych, murale, instalacje i projekcje wideo. Niezwykle przejmujące są reakcje dzieci na słowa Kafki, które często nie rozumiejąc ich wprost, ulegają ich magii, ich brzmieniu i rytmowi.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter