Menu

1/08 - 30/08/2015
Sala Poplenerowa
wernisaż 31/07/2015

Absolwent Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie również obronił doktorat i pracę habilitacyjną z fotografii. Jest starszym kustoszem w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Profesor nadzwyczajny PWSFTviT w Łodzi. Należy do Stowarzyszenia Artystów św. Jerzego oraz do Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja. Mieszka w Koluszkach. Oprócz fotografii artystycznej zajmuje się również dokumentacją fotograficzną, fotografią reklamową oraz reportażem. 

Najistotniejsze w sztuce fotografii dla Komorowskiego jest pokonywanie myślenia o fotografii jako o medium przedstawiającym, mimetycznym. Narzędzie rejestrujące, jakim jest aparat fotograficzny jest dla niego jednocześnie narzędziem kreacyjnym.

Fotografia stanowi dla mnie tyleż praktykę artystyczną, co swoistą praktykę życia
Tomasz Komorowski


Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter