Menu

18/07- 30/08/2020
Sala Poplenerowa, Antresola

Wystawa przygotowana we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, Kierunku Design i Zarządzanie Projektami Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Ekspozycja zbudowana wokół kwestii związanych z kształtowaniem tożsamości/podmiotowości. Zasadniczą sprawą jest tutaj przyjrzenie się obrazowym manifestacjom procesów tożsamościowych, a także użyciu i transformacji funkcjonujących w zbiorowej wyobrażeń i obrazów. We współczesnym świecie, a tym samym i sztuce,  podano w wątpliwość ideał integralnej, stabilnej, unikalnej podmiotowości. Jaźń prezentuje się jako konglomerat wielu zmiennych, tożsamość jest, w tych ujęciach, ciągłym procesem, a nie stabilną jednością.

W ubiegłorocznej edycji Transfiguracji zajmowaliśmy się refleksją nad konstruowaniem cybertwarzy czyli nad przejawami w dziełach plastycznych wyobrażeń, które powstają na styku ludzie/najnowsze technologie. Tym razem zajmiemy się konstruowaniem tożsamości i jej transformacją w ramach ekologicznego ujęcia rzeczywistości. Ekologicznemu rozumieniu świata towarzyszy przekonanie o jego współtworzeniu zarówno przez człowieka jak i nie-ludzkich sprawców: zwierzęta, rośliny, klimat, a również, czego jesteśmy w tej chwili świadkami, przez chorobotwórcze drobnoustroje.

Prezentowane w ramach ekspozycji prace są więc próbą odpowiedzi na  podstawowe pytania, a mianowicie: Kim jestem, jak jestem w czasach koronawirusa? Jak mogę odpowiedzi na te pytania wyrazić w formie artystycznej? 

Tradycyjnym artystycznym wyrazem tożsamości jest portret i autoportret stąd  główny wątek wystawy stanowi prezentacja plastycznych sposobów kształtowanie twarzy, potraktowanych tutaj jako wyraz konstruowania tożsamości. Na drugą część wystawy składają się krótkie formy filmowe, swojego rodzaju autoportrety i portrety.

kurator wystawy: Barbara Major

Prace poniżej: Wiktoria Olejnik, Paulina Przepióra, Agata Orzińska, Olga Jachimek
fot. z wystawy: Łukasz Kolewiński

WSPARCIE MEDIALNE/PARTNERZY MGS

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter