Menu

Widzenie dzieła sztuki. Percepcja i interpretacja
Częstochowa 2010
oprawa miękka, format 230x165, liczba stron – 254
ISBN 978-83-7585-100-7

Książka z materiałami z konferencji naukowo – metodycznej, poświęconą przygotowywaniu odbiorców do kontaktu ze sztuką współczesną, która odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w dniach 7 - 9 kwietnia 2010.
Założeniem konferencji było połączenie teorii z praktyką tj. obok wystąpień naukowych poruszających zagadnienia z teorii percepcji dzieła sztuki współczesnej w ujęciu estetyki, psychologii, pedagogiki, filozofii oraz antropologii kultury obszerną jej częścią było dzielenie się dobrymi praktykami edukacyjnymi - prezentacje doświadczeń osób zajmujących się edukacją w galeriach sztuki oraz praktyczne warsztaty przeprowadzone pokazowo w ramach konferencji. Tę część materiału konferencyjnego obejmuje rozdział I publikacji. Rozdział II dotyczy szeroko rozumianych kontekstów dzieła sztuki i zawiera wystąpienia z różnych dyscyplin naukowych. Jego częścią jest również zapis dyskusji panelowej, która odbyła się w ostatnim dniu konferencji, a dotyczyła fenomenu dzieła sztuki w perspektywach twórcy i odbiorcy. Rozdział III jest przeglądem badań i praktyk edukacji przez sztukę przedstawionych podczas sesji plakatowej konferencji. Ostatnia część książki – Suplement - prezentuje efekty działań animacyjnych Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – wybór prac uczestników spotkań edukacyjnych w galerii – laureatów konkursów na odbiór i interpretację dzieła sztuki. Książka Widzenie dzieła sztuki, zbierająca cały materiał wystąpień i praktyk konferencyjnych, adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli sztuki, instruktorów domów kultury, metodyków, studentów nauk humanistycznych i przedstawicieli różnych dziedzin nauki, do pracowników muzeów i galerii, ale też do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odbioru sztuki współczesnej.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter