Menu

24/10 - 6/11/2019
Galeria ZWIASTUN

wernisaż 24.10/2019, godz. 18.00

Wystawa artysty ukrywającego się pod pseudonimem Wybuch Wielki  w swym zamyśle ma  ukazać świeże spojrzenie na temat  prawd/nieprawd, mitów/wierzeń. Styl, który Wybuch nazywa wyrytym, może kojarzyć się z rycinami, ale jest też skutkiem przeżyć, zainteresowań artysty. Kolorowe ryciny malarskie komentują, przeinaczają, wprowadzają szerzej w temat ciekawych zjawisk i momentów kultury i sztuki i są nawiązaniami do konkretnych malarzy, pisarzy, tradycji, poglądów.  Obrazy, obiekty i rzeźba Wybucha połączone w jedną instalację, choć na każdą z prac trzeba też spojrzeć z osobna. Niektóre prace powstawały spontanicznie, inne zaplanowane, poprzedzone szkicami, a nawet robione na zamówienie. Wystawa ta jest wynikiem/zapisem tych zmagań, które wykreowały postać Wybucha Wielkiego.

Wybuch Wielki - artysta płynnie poruszający się pomiędzy pracą w przestrzeni publicznej, działaniami multimedialnymi a twórczością w pracowni. Absolwent częstochowskiego Plastyka. Od urodzenia zainteresowany popkulturą i sztuką. Mimo bardzo młodego wieku już od prawie piętnaście lat aktywnie działa na scenie graffiti. Styl oraz świeżość  zapewniły mu wysoką pozycję w tym nurcie nie tylko w Polsce ale i za granicami kraju. Charakter jego prac zarówno na ulicy jak i z pracowni można określić mianem turpizmu i neoekspresjonizmu.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter