Menu

Artur Majka, Piotr Strelnik
malarstwo
Sala Poplenerowa, Antresola, Sala Gobelinowa
31/05 - 30/06/2019
wernisaż 30/05/2019
kurator: Józef Rudek,dr Magdalena Sawczuk

Wystawa prezentuje prace trzech współczesnych polskich artystów, którzy od wielu lat działają na emigracji. Tytuł wydarzenia, prowokacyjny i przewrotny, odwołuje się do jednego z najważniejszych motywów kultury zachodniej: drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, poddawanego nieustannym interpretacjom w ciągu całej historii cywilizacji z kręgu biblijnego. Jednak tytuł ten nie nawiązuje wyłącznie do kwestii historii religii czy kultury, ale przede wszystkim do doświadczeń artystów emigracyjnych, na zawsze zawieszonych pomiędzy dwoma światami. Wystawa jest więc zaproszeniem do podziwiania bogactwa polskiej sceny artystycznej w Paryżu na przykładzie twórczości trzech artystów, którzy posługują się różnymi środkami wyrazu, podejmują różną tematykę, ale łączy ich doświadczenie emigracyjne, które okazuje się być często elementem decydującym w ich losach jako ludzi i twórców.
Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła najbardziej reprezentatywne dla każdego z artystów artysty, dając publiczności okazję do zapoznania się z twórczością każdego z nich – i w szerszym kontekście do podziwiania bogactwa artystyczne sceny emigracyjnej w Paryżu.

  • Artur Majka urodził się w 1967 roku w Tarnowie. Od 1992 r. mieszka i pracuje w Paryżu. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury oraz paryską École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Jego wszechstronne wykształcenie znajduje odbicie zarówno w różnorodności stosowanych przez niego technik, wśród których znaleźć można malarstwo akrylowe, fotografię, sitodruk oraz wiele innych, jak i w bogactwie jego doświadczeń zawodowych. Artysta zajmuje się bowiem nie tylko malarstwem czy fotografią, ale także grafiką, w tym ilustrowaniem różnego rodzaju wydawnictw i tworzeniem plakatów. Co więcej, Majka często stosuje różne inspiracje, techniki i style w obrębie jednego dzieła, co pozwala mu uzyskać oryginalne efekty plastyczne, a tym samym nadać swojej twórczości nowy wymiar. Jednocześnie artysta pozostaje wierny swej edukacji: niezależenie od użytej techniki, podstawą kompozycji każdego dzieła jest nieodmiennie kreska. Pozostaje ona więc zarówno punktem wyjścia pracy, jak i nieodłączną częścią efektu końcowego, także – a może przede wszystkim – w dziełach, gdzie Majka balansuje na granicy figuracji i abstrakcji. Artur Majka regularnie prezentuje swoje prace w Polsce, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Od siedmiu lat związany jest z paryską Galerią Roi Doré, dla której zaprojektował jej pierwsze logo i gdzie wystawiał kilkakrotnie swoje prace (na wystawach indywidualnych i grupowych).

  • Piotr Strelnik urodził się w 1956 r. w Lublinie. Ukończył liceum plastyczne w Lublinie, później zaś Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie specjalizował się w rysunku i grafice. W tym czasie zaczął tworzyć swoje pierwsze monotypie, inspirowane pismami o neurozach psychiatry Dąbrowskiego. W 1983 r. zamieszkał w Paryżu i zwrócił się definitywnie w stronę malarstwa, w którym artysta inspirował się zarówno polskimi korzeniami, jak i swoją wiedzą z historii sztuki. Zwłaszcza ten ostatni element jest doskonale widoczny w jego dziełach z początku kariery, gdzie mieszają się wpływy kierunków takich jak fowizm czy neoimpresjonizm oraz artystów, m.in. Cezanne'a, Van Gogha, Łarionowa czy Chaima Soutine'a.
    Strelnik eksperymentuje z różnymi materiałami, np. odchodząc od płótna na rzecz kartonu. Jego dzieła z lat '80 i '90 są jeszcze figuratywne, ale powoli artysta zaczął ewoluować w kierunku niefiguratywności. W pracach najnowszych motywy rozpoznawalne znikają i możemy jedynie niekiedy domyślać się strzępów pejzaży wśród dużych powierzchni, pokrytych relatywnie jednorodnym kolorem, i wśród mocnych kresek. Strelnik dezintegruje formę na rzecz gestu malarskiego, przechodzi od perspektywy do sugestii głębi. Jednakże, zarówno jego prace figuratywne, jak i późniejsze niefiguratywne, charakteryzują się prostotą i zarazem harmonią kompozycji.
    Strelnik wystawiał swoje prace na ponad 50 wystawach zbiorowych i indywidualnych. Uczestniczył w wielu prestiżowych wystawach i targach sztuki, takich jak Armory Show, Art Miami, Art Chicago, Art Cologne czy Art London. Jego dzieła znajdują się także w prestiżowych kolekcjach na całym świecie.


/tekst: dr Magdalena Sawczuk - koordynator wystawy ze strony Galerie Roi Doré/

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter