Menu
Pejzaż dźwiękowy Częstochowy

10 grudnia 2011 – 15 stycznia 2012 - Sala Śląska
Wernisaż wystawy – 9 grudnia 2011r. o godz. 18.00

      Wystawa multimedialna odwołująca się do innego zmysłu niż ten, od którego biorą nazwę sztuki wizualne. Podstawowym zmysłem staje się tutaj słuch, wyłączamy inne zmysły, wyodrębniamy dźwięki charakterystyczne dla danego miejsca. Projekt i wystawa opierają się na myśli R. Murraya Schafera, kanadyjskiego kompozytora i filozofa muzyki. Shafer zwrócił uwagę na ewolucję pejzażu muzycznego od pojedynczych dźwięków natury, które były wyraziste, pojedyncze i łatwe do zidentyfikowania - do całego gąszczu przeróżnych dźwięków, będących wytworem człowieka, które nakładając się na siebie współistnieją w otaczającej nas audiosferze.
     Wystawa przestraja nasz odbiór w słyszenie miasta. Na dźwiękowy pejzaż miasta złożą się zarówno dźwięki różnych, wybranych miejsc publicznych w Częstochowie, dźwięki domowe, a nawet dźwięki budujące wyobrażenie minionej przeszłości. W innej części wystawy dźwięki nakładają się na obrazy – fotografie, filmy, choć spójność obrazu z dźwiękiem nie jest warunkiem koniecznym, chodzi bowiem o wykazanie jak przez dźwięk budujemy nasze wyobrażenia.
     Wystawa jest podsumowaniem kilkumiesięcznego projektu realizowanego przez Miejską Galerię Sztuki we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Psychologia i Kultura”, działającym przy Zakładzie Psychologii Wydział Nauk Społecznych AJD. Studenci przygotowali nagrania odnoszące się do audiosfery Częstochowy wraz z materiałem ikonograficznym i badawczym pt. Częstochowa w biegu. Praca ta została zaprezentowana podczas II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych 7 kwietnia w Tarnobrzegu, gdzie znalazła uznanie, a teraz jej elementy zostaną zaprezentowane na wystawie. Kuratorem wystawy jest Barbara Major, a autorką koncepcji wizualno – dźwiękowej - Paulina Ortenburger.

     Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie Pejzaż dźwiękowy Częstochowy

     Więcej o pracach Studenckiego Koła Naukowego „Psychologia i Kultura”
     nad projektem Pejzaż dźwiękowy…

plakat.jpg

5053.jpg 5074.jpg 5079.jpg 5252.jpg 5869.jpg
5269.jpg


Wystawa powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji,
którym organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

     Dr Dorocie Ortenburger, opiekunowi Studenckiego Koła Naukowego „Psychologia i Kultura” działającego na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz studentom kierunku Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna AJD, którzy koordynowali prace ze strony Koła: Małgorzacie Ślęzak, Ewelinie Radeckiej, Arturowi Rychterowi i Annie Snopek.

Bogdanowi Zasępie - Salon Muzyczny Rock’N’Roll
Elżbiecie Siwik
Ewie Kądzielawie i Janowi Majorowi
Grzegorzowi Czepiczkowi
Monstfurowi
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Częstochowie

* * *

Za wsparcie finansowe dziękujemy Państwu:
Ekoprodukt - Marek Kubara
Firma Limar
Przychodnia Lekarska "JANIK-MED"
Najman Boxing Team

* * *

     Wyrazy uznania należą się wszystkim osobom, które przekazały materiały lub w innych sposób przyczyniły się do realizacji wystawy Pejzaż dźwiękowy Częstochowy poprzez przygotowanie i przekazanie Miejskiej Galerii Sztuki materiałów (nagrania, zdjęcia, prace multimedialne, prace obliczeniowe, ankietowanie). Są to studenci Studenckiego Koła Naukowego „Psychologia i Kultura” pod opieką dr Doroty Ortenburger z Wydziału Nauk Społecznych AJD oraz inne osoby spoza Koła, które włączyły się w zbieranie nagrań i innych materiałów.
     
     Podziękowania dla studentów Wydziału Pedagogicznego:
     Eweliny Radeckiej, Małgorzaty Ślęzak, Artura Rychtera, Anny Snopek, Justyny Śmiłowskiej, Eweliny Wasik, Ewy Grześkow, Anny Barwaniec, Olgi Brzozowskiej, Małgorzaty Skoczyńskiej, Beaty Straś, Alicji Wielockiej, Karola Kopery
     
     Dla studentów Wydziału Wychowania Artystycznego:
     Marty Raźniewskiej, Moniki Olejnik, Laury Normand, Barbary Rymarowicz, Renaty Wiendlochy, Marcina Głąba
     
     W przygotowaniu materiałów na Pejzaż dźwiękowy Częstochowy brali również udział studenci spoza Akademii im Jana Długosza – współpracujący z Studenckim Kołem Naukowym „Psychologia i Kultura” działającym na Wydziale Nauk Społecznych AJD:
     
     Aleksandra Mosiołek Uniwersytet w Salamance Hiszpania
     Paulina Ortenburger Akademia Sztuk Pięknych Katowice
     Magdalena Kaleta Akademia Ekonomiczna Katowice

     
     Inne informacje :

     Pracę multimedialną „Częstochowa w biegu” oraz badania ankietowe przygotowali przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowe „Psychologia i Kultura” Ewelina Radecka, Artur Rychter, Małgorzata Ślęzak.
     
     Autorstwo pracy multimedialnej pt.” Spotkania w dźwięku i świetle” Paulina Ortenburger


Email Newsletter:
Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter