Menu

grafika
8 listopada 2014 r.– 4 stycznia 2015 r.

Galeria Promocji Młodych Antresola
wernisaż 7 listopada 2014 r., godz. 18.00

O wystawie:

Cykl Dehumanizacja to fragmenty znalezionych obrazów, cząstki wspomnień z inspirujących miejsc. Choć każda z grafik zbudowana jest z konkretnego istniejącego obiektu lub jego wycinka, finalnie nie stanowią one odbicia tych rzeczy. Realny obraz jest jedynie inspiracją do poszukiwania odpowiedniej formy. Przedmioty umieszczone na czarnym tle są wyabstrahowanymi z otoczenia bogatymi strukturalnie fragmentami rzeczywistości.

Punktem wyjściowym są fotografie zniszczonych, pustych i najczęściej niewykorzystywanych już przestrzeni postindustrialnych, betonowych bloków, pustostanów. Ich wspólną cechą jest zapis procesu lub skutku, jaki towarzyszy utracie spójności. Fotograficzna rejestracja elementów w procesie dekompozycji jest inspiracją do nadania im nowego znaczenia poprzez ponowne nadanie im  funkcjonalności. Poszukiwanie wartości estetycznych w rzeczach teoretycznie brzydkich skłania do  wybiórczego traktowania obrazu.

Termin dehumanizacja rozumiany jest jako odczłowieczenie – pozbawianie cech ludzkich. Człowiek stara się panować nad naturą, nadaje porządek rzeczom, kształtom i przestrzeniom, które wokół siebie kreuje. Gdy brak jest ludzkiej uwagi, natura sama wyznacza drogę. Dąży do ciągłego obiegu w przyrodzie związków i pierwiastków chemicznych, unicestwienia jednego, by przeobrazić je w drugie. Człowiek często stara się ten proces zatrzymać: odbudować burzący się dom, wyremontować zniszczony obiekt przemysłowy. Ja staram zatrzymać się to, co zostało pozbawione ludzkiej uwagi – nadając temu nową formę, zanim ktoś ponownie sobie o tym przypomni.

Żaneta Wojtala

 Żaneta Wojtala - urodzona w 1984 roku w Żyrardowie. W 2005 roku ukończyła Studium Projektowania i Reklamy w Gliwicach.  W 2011 ukończyła  studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W 2013  - absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Grafika na tej samej uczelni – dyplom magisterski
z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Użytkowej u prof. Agnieszki Półroli. W roku 2012 i 2014 stypendystka Prezydenta Miasta  Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych. Od 2013 roku asystentka w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Zajmuje się grafika użytkową, grafiką cyfrową oraz multimediami. Uczestniczka wystaw krajowych i międzynarodowych, m.in.: International Cycling Film Festival (2011), Biennale Plakatu Polskiego (2011), Międzynarodowe Biennale Grafiki Studenckiej AGRAFA (2012), Biennale Grafiki Studenckiej (2013), International Student Poster Biennale (2013), Międzynarodowe Biennale Miniatury (2014), Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej (2014).

 


Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter